Catalan

Textos de la Missa en catalа

(amb la pregаria Eucarнstica II)

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

ACTE PENITENCIAL

1a. fтrmula:

Jo confesso a Dйu totpoderуs i a vosaltres, germans, que he pecat, per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissiу. Per aixт, demano a la Verge Maria , Mare de Dйu, als аngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Dйu, nostre Senyor.

2a. fтrmula:

Senyor, tingueu pietat de nosaltres.

Perquи hem pecat contra vуs.

Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericтrdia.

I doneu-nos la vostra salvaciу.

3a. fтrmula:

Senyor, tingueu pietat. (o bй) Kyrie, elйison.

Crist, tingueu pietat. Christe, elйison.

Senyor, tingueu pietat. Kyrie, elйison.

 

GLТRIA

1. Glтria a Dйu a dalt del cel,

2. i a la terra pau als homes que estima el Senyor.

3. Us lloem, us beneпm, us adorem, us glorifiquem,

4. us donem grаcies, per la vostra immensa glтria,

5. Senyor Dйu, Rei celestial, Dйu Pare omnipotent.

6. Senyor, Fill unigиnit, Jesucrist,

7. Senyor Dйu, Anyell de Dйu, Fill del Pare,

8. vуs, que lleveu el pecat del mуn, tingueu pietat de nosaltres;

9. vуs, que lleveu el pecat del mуn, acolliu la nostra sъplica, vуs que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres.

11. Perquи vуs sou l'ъnic Sant, vуs l'ъnic Senyor, vуs l'ъnic Altнssim, Jesucrist,

12. amb l'Esperit Sant, en la glтria de Dйu Pare. Amйn.

 

LECTURES

Resposta:

Paraula de Dйu.

Us lloem, Senyor.

 

EVANGELI

Introducciу:

El Senyor sigui amb vosaltres.

I amb el vostre esperit.

Lectura de l'evangeli segons sant...

Glтria a vуs, Senyor.

 

Resposta a l'evangeli:

Paraula del Senyor.

Lloanзa a vуs, oh Crist .

 

PROFESSIУ DE FE

Crec en un sol Dйu, Pare totpoderуs,

creador del cel i de la terra,

de totes les coses visibles i invisibles.

I en un sol Senyor, Jesucrist, Fill Unigиnit de Dйu, nascut del Pare abans de tots els segles.

Dйu nat de Dйu, Llum resplendor de la Llum ,

Dйu veritable nascut del Dйu veritable,

engendrat, no pas creat,

de la mateixa naturalesa del Pare:

per ell tota cosa fou creada.

El qual per nosaltres, els homes,

i per la nostra salvaciу davallб del cel.

I, per obra de I'Esperit Sant,

s'encarnа de la Verge Maria , i es fйu home.

Crucificat desprйs per nosaltres

sota el poder de Ponз Pilat;

patн i fou sepultat, i ressuscitа el tercer dia,

com deien ja les Escriptures,

i se'n pujа al cel, on seu a la dreta del Pare.

I tornarа gloriуs a judicar els vius i els morts,

i el seu regnat no tindrа fi.

Crec en l'Esperit Sant, que йs Senyor i infon la vida, que procedeix del Pare i del Fill.

I juntament amb el Pare i el Fill йs adorat i glorificat; que parlа per boca dels profetes.

I en una sola Esglйsia, santa, catтlica i apostтlica.

Professo que hi ha un sol baptisme

per perdonar el pecat.

I espero la resurreccну dels morts,

i la vida de la glуria. Amйn.

 

PROFESSIУ APOSTТLICA DE LA FE

(Credo breu)

 

Crec en un Dйu, Pare totpoderуs,

creador del cel i de la terra.

I en Jesucrist, ъnic Fill seu i Senyor nostre;

el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant,

nasquй de Maria Verge;

patн sota el poder de Ponз Pilat, fou crucificat,

mort i sepultat; davallа als inferns,

ressuscitа el tercer dia d'entre els morts;

se'n pujа al cel,

seu a la dreta de Dйu, Pare totpoderуs;

i d'allн ha de venir a judicar els vius i els morts.

Crec en l'Esperit Sant; la santa Mare Esglйsia catтlica, la comuniу dels sants;

la remissiу dels pecats; la resurrecciу de la carn;

la vida perdurable. Amйn.

 

PREPARACIУ DE LES OFRENES

 

Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifнci, a lloanзa i glтria del seu nom, i tambй per al nostre bй i de tota la seva santa Esglйsia.

 

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

PREGАRIA EUCARНSTICA II

 

El Senyor sigui amb vosaltres

I amb el vostre esperit.

 

Amunt els cors.

Els elevem al Senyor.

 

Donem grаcies al Senyor, Dйu nostre.

Cal fer-ho i йs de justнcia.

 

Йs realment just i necessari,

йs el nostre deure i йs la nostra salvaciу,

que, sempre i en tot lloc, Pare Sant,

us donem grаcies per Jesucrist, el vostre Fill estimat.

Ell йs la vostra Paraula,

per la qual vau crear totes les coses.

Vуs ens l'heu enviat com a salvador i redemptor,

encarnat per obra de l'Esperit Sant

i nascut de la Verge Maria.

Ell per complir la vostra voluntat i guanyar per a vуs un poble sant, estenguй els braзos a la creu: aixн destruпa la mort i ens feia conиixer la resurrecciу.

Per aixт, amb els аngels i amb els sants

proclamem la vostra glтria, tot dient:

 

Sant, sant, sant йs el Senyor, Dйu de l'univers.

El cel i la terra sуn plens de la vostra glтria.

Hosanna a dalt del cel.

Beneпt el qui ve en nom del Senyor.

Hosanna a dalt del cel.

 

Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat.

Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes fent que hi davalli el vostre Esperit, com la rosada, perquи es converteixin per a nosaltres en el Cos + i en la Sang de Jesucrist, nostre Senyor.

 

Ell, en oferir-se lliurement a la passiу prenguй el pa

i, dient l'acciу de grаcies, el partн,

i el donа als seus deixebles, tot dient:

Preneu i mengeu-ne tots, que aixт йs el meu Cos,

entregat per vosaltres.

Igualment, havent sopat, prenguй el calze,

i, novament donant-vos grаcies,

el passа als seus deixebles, tot dient:

Preneu i beveu-ne tots, que aquest йs el calze

de la meva Sang, la Sang de l'alianзa nova i eterna,

vessada per vosaltres i per tots els homes,

en remissiу dels pecats.

Feu aixт que йs el meu memorial.

 

ACLAMACIONS AL MEMORIAL

(desprйs de la consagraciу)

 

1a. Proclameu el misteri de la fe.

Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecciу, esperem el vostre retorn, Senyor Jesъs.

 

2a. Heus aquн el sagrament de la nostra fe.

 

Cada vegada que mengem aquest pa i bevem aquest calze, anunciem la vostra mort, esperem el vostre retorn, Senyor Jesъs.

 

3a. Aclameu el misteri de la redempciу.

 

Salvador del mуn, salveu-nos vуs que ens heu alliberat per la vostra creu i la vostra resurrecciу.

 

Per aixт, fent el memorial de la mort

i de la resurrecciу del vostre Fill, us oferim, oh Pare,

el pa de la vida i el calze de la salvaciу,

i us donem grаcies perquи ens heu fet dignes

de servir-vos a la vostra presиncia.

 

Us supliquem humilment que l'Esperit Sant

uneixi en un sol cos els qui participem

del Cos i de la Sang de Crist.

 

Recordeu-vos, Senyor de la vostra Esglйsia, estesa per tot el mуn, feu-la perfecta en la caritat,

juntament amb el papa N., amb el nostre bisbe N. i amb tots els pastors del vostre poble,

 

Recordeu-vos tambй dels nostres germans que moriren en l'esperanзa de la resurrecciу, i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericтrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada.

Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que, amb la Verge Maria , Mare de Dйu amb els apтstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna,

i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist,

el vostre Fill.

 

Per ell, amb ell i en ell,

vуs, Dйu Pare omnipotent,

en la unitat de l'Esperit Sant,

rebeu tot honor i tota glтria

pels segles dels segles. Amйn.

 

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

PARENOSTRE

 

Pare nostre, que esteu en el cel:

sigui santificat el vostre nom;

vingui a nosaltres el vostre Regne;

faci's la vostra voluntat,

aixi a la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia,

doneu-nos, Senyor, el dia d'avui;

i perdoneu les nostres culpes,

aixн com nosaltres perdonem els nostre deutors;

i no permeteu que nosaltres caiguem

a la temptaciу, ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

 

Allibereu-nos, Senyor...

... la manifestaciу de Jesucrist, el nostre Salvador. Perquи sуn vostres, per sempre,

el regne, el poder i la glтria.

 

LLETANIA DE LA FRACCIУ

 

Invocacions:

Anyell de Dйu, que lleven el pecat del mуn,

(o d'altres invocacions)

 

Respostes:

-Tingueu pietat de nosaltres.

-(Darrera resposta): Doneu-nos la pau.

 

COMUNIУ

 

Senyor, no sуc digne que entreu a casa meva;

digueu-ho nomйs de paraula

i serа salva la meva аnima.

 

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

COMIAT

 

Germans, aneu-vos-en en pau.

Donem grаcies a Dйu.

Используются технологии uCoz