Galician

A Santa Misa

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

CELEBR. No nome do Pai e do fillo e do Espнrito Santo
POBO Amйn

SAUDO INICIAL

CELEBR. A gracia de noso Seсor Xesucristo, o amor do Pai e a comuniуn do Espirito Santo sexan con todos vуs.
POBO E contigo tamйn.
CELEBR. A gracia e maila paz de Deus noso Pai, e de Xesucristo, noso Seсor, sexa con todos vуs.
POBO E contigo tamйn.
CELEBR. O Seсor sexa convosco.
POBO E contigo tamen.

ACTO PENITENCIAL

CELEBR. lrmбns: para celebrarmos dignamente os santos misterios, recoсezamos que somos pecadores.
TODOS Eu confйsome pecador diante de Deus omnipotente e tamйn diante de vуs, meus irmбns, pois teсo pecado moito de pensamento, de palabra, de obra e de omisiуn pola mнсa culpa, pola miсa culpa, pola miсa grandнsima culpa.
Por iso Ile pido б benaventurada Virxe Marнa, a tуdolos Anxos e Santos do ceo e a vуs tamйn meus irmбns, que roguedes por min a Deus, o noso Pai.

CELEBR. Deus omnipotente tena piedade de nуs, nos conceda o perdуn dos nosos pecados e nos leve б vida eterna.
POBO Amйn
CELEBR. Senor, ten misericordia de nуs.
POBO Pois temos pecado contra ti.
CELEBR. Mуstranos, Senor, a tъs piedade.
POBO E dбno-Ia tua salvaciуn.
CELEBR. Deus omnipotente teсa piedade de nуs, nos conceda o perdуn dos nosos pecados e nos leve б vida eterna.
POBO Amйn
CELEBR. Ti que fuches enviado a salva-los corazуns arrepentidos, Seсor, ten piedade de nуs.
POBO Seсor, ten piedade de nуs.
CELEBR. Ti que viсeches chamar уs pecadores, Cristo, ten piedade de nуs.
POBO Cristo, ten piedade de nуs.
CELEBR. Ti que estбs б dereita do Pai para intercederes por nуs, Seсor, ten piedade de nуs.
POBO Seсor, ten piedade de nуs.
CELEBR. Deus omnipotente tena piedade de nуs, nos conceda o perdуn dos nosos pecados e nos leve б vida eterna.
POBO Amйn

KYRIES

CELEBR. Seсor, ten piedade de nуs.
POBO Seсor, ten piedade de nуs.
CELEBR. Cristo, ten piedade de nуs.
POBO Cristo, ten piedade de nуs.
CELEBR. Seсor, ten piedade de nуs.
POBO Seсor, ten piedade de nуs.

GLORIA

                Gloria a Deus no ceo,
                e paz б seu pobo na terra.
                Noso Senor Deus, rei do ceo,
                Deus Pai todopoderoso;
                louvбmoste, bendecнmoste, adorбmoste,
                glorificбmoste e dбmosche gracias,
                pola tъa inmensa gloria.
                Seсor, Fillo ъnico, Xesucristo,
                Seсor Deus, aсo de Deus fillo do Pai.
                Ti, que quita-lo pecado do mundo
                ten piedade de nуs
                Ti, que quita-lo pecado do mundo
                ten piedade de nуs;
                escoita a nosa oraciуn.
                Ti, que estбs б dereita do Pai,
                ten piedade de nуs;
                porque Ti й-lo ъnico Santo,
                ti, o ъnico Seсor,
                ti, o ъnico Altнsimo, Xesucristo.
                Co Espнrito Santo na Gloria de Deus Pai, Amйn

DESPOIS DAS LECTURAS

LECTOR Palabra do Senor.
TODOS Gracias a Deus

EVANXELIO

Diбcono
ou Celebr. O seсor sexa convosco.
POBO E contigo tamйn.
Diбcono
ou Celebr. Lectura do santo Evanxelio segundo San...
POBO Gloria a ti, Seсor.

DESPOIS DO EVANXEUO

Diбcono
ou Celebr. Palabra do Seсor
POBO Louvбmoste, Cristo.

CREDO

                Creo en Deus, Pai todo poderoso
                creador do ceo e mбis da terra.
                Creo en Xesucristo, o seu ъnico Fillo, o noso Seсor,               
                que foi concebido por obra e gracia do Espнritu Santo
                e naceu da Virxe Marнa.

                Padeceu no tempo de Poncio Pilato
                foi crucificado, morto e sepultado,
                descendeu уs infernos.
                O terceiro dia resucitou de entre os mortos,
                subiu у ceo, onde estб a direita do Pai,
                e de alн virб xulga-los vivos e os mortos.

                Creo no Espнritu Santo
                na Santa Igrexa Catуlica,
                na comuniуn dos Santos,
                no perdуn do pecados,
                na resurrecciуn da carne
                e na vida eterna.
                Amйn

PRESENTACION DO PAN

CELEBR. Bendecimoste, Senor. Deus do universo. Da tъa bondade recibimos este pan, que й froito da terra e do trabaнlo dos homes. Presentбmoscho agora para que se nos converta no pan da vida.
POBO Bendito sexa Deus, agora e sempre.

PRESENTACION DO VINO

CELEBR. Bendecнmoste, Senor, Deus do universo.
Da tua bondade recibimos este vino,
que й froito da terra e do trabaнlo dos homes.
Presentбmoscho agora
para que se nos converta na bebida da salvaciуn.
POBO - Bendito sexa Deus, agora e sempre.
CELEBR. Pregade, irmбns, para que este secrificio meu e voso
sexa ben acollido por Deus Pai omnipotente.
POBO O Seсor acolla das tъas mans este sacrificio,
para louvanza e para gloria do seu nome,
para ben noso e de toda a sъa santa Igrexa.

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

DIALOGO DO PREFACIO

CELEBR. O senor sexa convosco.
POBO E contigo tamйn.
CELEBR. Erguede os corazуns.
POBO Tйmolos postos no Seсor.
CELEBR. Deбmoslle gracias у Senor, noso Deus.
POBO Й digno e de xusticia.

SANCTUS

TODOS Santo, Santo, Santo es ti, Seсor,
                Deus do universo
                Enche-lo ceo e maila terra
                coa tъa gloria
                ЎHosanna no ceo!
                Bendito o que ven no nome do Seсor.
                ЎHosanna no ceol

DESPOIS DA CONSAGRACION

CELEBR. Velaquн o misterio da nosa fe.
POBO 1.- Anunciбmo-la tъa morte,
                proclamбmo-la tъa resurrecciуn,
                ЎVen, Seсor Xesъs!

                2.- Cada vez qъe comemos deste pan
                e bebemos deste cбliz,
                enunciбmos-la tъa morte, Seсor,
                esperando ata que volvas. .

                3.- Sбlvanos, Seсor, Salvador do mundo.
                Ti que nos liberaches
                pola tъa morte e resurreciуn.

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

O NOSO PAI

CELEBR. Guiбndonos polos consellos do Salvador e seguindo a sъa doctrina, atrevйmonos a decir.
TODOS NOSO PAI que estбs no ceo:
                santificado sexa o teu nome,
                veсa o teu reino
                fбgase a tъa vontade
                qui na terra coma no ceo.
                Danos hoxe o noso pan de cada dia;
                perdoa as nosas ofensas,
                como tamйn perdoamos nуs
                quen nos ten ofendido;
                non nos deixes caer na tentaciуn,
                mais libranos do mal.

DESPOIS DO NOSO PAI

CELEBR. Lнbranos Senor, de tуdolos ma!es e dбno-la paz nos nosos dнas. Fai que, axudados pola tъa misericordia, vivamos sempre libres de pecado e amparados de toda desgracia. Mentres esperбmo-la salvaciуn e volta gloriosa do noso Senor Xesucristo.
POBO Pois teus son o reino, o poder e maila gloria por sempre eternamente.

A PAZ

 CELEBR. Seсor Xesucristo, ti dixйchesiles уs teus Apуstolos:
"Deixovo-la miсa paz, dуuvo-la miсa paz Non mire-los nosos pecados, senуn a fe da tъa Igrexa: dнgnate darlle a paz e maila uniуn de acordo coa tъa vontade. Pedнmoscho a ti, que vives e reinas por sempre eternamente.
POBO Amйn.
CELEBR. A paz do Seсor sexa sempre convosco.
POBO E contigo tamйn.
CELEBR. Dбdevo-la paz coma irmбns.

AСO DE DEUS

TODOS Aсo de Deus, que quita-lo pecado do mundo:
                Ten piedade de nуs.
                Aсo de Deus, que quita-lo pecado do mundo:
                Ten piedade de nуs.
                Aсo de Deus, que quita-lo pecado do mundo:
                Dбno-la paz.

COMUNION

CELEBR. Este й o Aсo de Deus ue quita o pecado do mundo. Felices os convidados б cea do Seсor
TODOS Seсor, eu non son merecente de que entres no meu fogar, mais unha palabra tъa abonda para me salvar.
CELEBR. O Corpo de Cristo.
COMUL. Amйn.

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

DESPEDIDA

CELEBR. A Senor sexa convosco.
POBO E contigo tamйn.
CELEBR. Bendнgavos Deus todopoderoso: Pai, e Fillo, e Espнritu Santo.
POBO Amйn.
CELEBR. Podedes ir en paz, e que o Senor vos acompaсe.
POBO Dйmoslle gracias a Deus.

Texto oficial aprobado polos Bispos das diуceses de Galicia, e confirmado pola S. Sй.

 

 

 

 

 

 

 

Используются технологии uCoz