Croatian

Red mise

UVODNI OBRED

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

ULAZNA PJESMA

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amen.

Milost Gospodina naega lsusa Krista,
Ijubav Boga Oca i zajednitvo Svetoga Duha
sa svima vama.
I s duhom tvojim.

Braco i sestre, priznajmo svoje grijehe
da mognemo proslaviti sveta otajstva.
Ispovijedam se Bogu svemogucemu
i vama, braco, da sagrijeih vrlo mnogo
milju, rijecju, djelom i propusrom,
moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh.
Zato molim blženu Mariju vazda Djevicu,
sve andele i svete,
i vas braco,
da se molite za me Gospodinu, Bogu naemu.

Smilovao nam se svemoguci Bog,
otpustio nam grijehe nae i priveo nas u živit vjecni.
Amen.

KYRIE

Gospodine, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.
Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

GLORIA


Slava Bogu na visini.
l na zemlji mir ljudima dobre votje.
Hvalimo te. Blagoslivljam te.
Klanjamo ti se. Stavimo te.
Zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje.
Gospodine Bože, Kratju nebeski,
Bože Oce svemoguci.
Gospodine Sine jedinorodeni, lsuse Kriste.
Gospodine Bože, Jaganjce Božji, Sine Ocev.
Koji oduzima grijehe svijeta, smiluj nam se.
Koji oduzima grijehe svijeta,
primi nau molitvu.
Koji sjedi s desne Ocu, smiluj nam se.
Jer ti si jedini svet. Ti si jedini Gospodin.
Ti si jedini Svevinji, Isuse Kriste.
Sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca.
Amen.

MOLITVA


SLUŽBA RIJECI

PRVO CITANJE
PRIPJEVNI PSALAM

DRUGO CITANJE
ALELUJA

EVANELJE


Gospodin s vama.
I s duhom tvojim.

Citanje sv. Evandelja po...
Slava tebi, Gospodine.

Rijec je Gospodnja.
Slava tebi, Kriste.

HOMILIJA


VJEROVANJE

Verujem u jednoga Boga.
Oca svemogucega, stvoritelja neba i zemlje,
svega vidljivoga i nevidljivoga.

I u jednog Gospodina Isusa Krista,
jedinorodenoga Sina Božjega.
Rodenog od Oca prije
svih vjekova.
Boga od Boga, svjetlo od svjetla,
pravoga Boga od pravoga Boga.
Rodena, ne stvorena, istobitna s Ocem,
po kome je sve stvoreno.

Koji je radi nas Ijudi
i radi naega spasenja siao s -nebesa.
I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice:
i postao covjekom.
Raspet takoder za nas:
pod Poncijem Pilatom mucen i pokopan.
I uskrsnuo treci dan, po Svetom pismu.
I uzaao na nebo: sjedi s desne Ocu.
I opet ce doci suditi žive i mrtve,
i njegovu kraljevstvu nece biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca;
koji izlazi od Oca
i Sina.
Koji se s Ocem i Sinom skupa casti i zajedno slavi;
koji je govorio po prorocima.
l u jednu
svetu katolicku i apostolsku Crkvu.
lspovijedam jedno krtenje za oprotenje grijeha.
I icekujem uskrsnuce mrtvih.
I život buducega vijeka.
Amen.

VJERNICKA MOLlTVA

EUHARISTIJSKA SLUŽBA

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

Blagoslovljen da si, Gospodine,
Bože svega svijeta:
od tvoje darežljivosti primismo kruh
to ga prinosimo;
on, plod zemlje i rada ruku covjecjih,
postat ce nam kruh života.
Blagoslovljen Bog u vijeke.

Blagoslovljen da si, Gospodine,
Bože svega svijeta:
od tvoje darežljivosti primismo vino
to ti ga prinosimo;
ono, plod trsa i rada ruku covjecjih,
postat ce nam pice duhovno.
Blagoslovljen Bog u vijeke.

Molite, braco: da moja i vaa žrtva
bude ugodna Bogu Ocu svemogucemu.
Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku
na hvalu i slavu svojega imena,
i na korist nama i citavoj svojoj svetoj Crkvi.

MOLITVA

Amen.

Gospodin s vama.
I s Duhom tvojim.

Gore srca.
Imamo kod Gospodina.

Hvalu dajmo Gospodinu Bogu naemu.
Dostojno je i pravedno.

DRUGA EUHARISTIJSKA MOLITVA


Uistinu, dostojno je i pravedno,
pravo i spasonosno,
svagda i svagdje zahvaljivati tebi,
Oce sveti, po tvom ljubljenom Sinu Isusu Kristu,
Rijeci tvojoj po kojoj si sve stvorio.
Njega si nam, utjelovljena po Duhu Svetom
i rodena od Djevice,
za Spasitelja i Otkupitelja poslao.
Vreci tvoju volju on tebi
stece sveti narod;
trpio je na križu razapet,
da smrt uniti, uskrsnuce objavi.

I stoga s andelima
i sa svima svetima
slavu tvoju navijetamo uglas govoreci:
Svet, svet, svet Gospodin
Bog Sabaot.
Puna su nebesa i zemlja
tvoje slave.
Hosana u visini.
Blagoslovljen koji dolazi u
ime Gospodnje.
Hosana u visini.

Uistinu svet si, Gospodine,
izvore svake svetosti.
Tebe, zato, molimo:
rosom Duha svoga
posveti ove darove,
da nam postanu Tijelo i + Krv
Gospodina naega Isusa Krista.

Kad se dragovoljno predao
na muku, on uze kruh,
tebi zahvali, razlomi i dade
ucenicima svojim govoreci:

UZMITE I JEDITE OD OVOGA SVI:
OVO JE MOJE TIJELO
KOJE CE SE ZA VAS PREDATI.

Isto tako, poto vecerae,
uze kalež, ponovno ti zahvali
i dade ucenicima svojim govoreci:

UZMITE I PlJTE IZ NJEGA SVI:
OVO JE KALEŽ MOJE KRVI
NOVOGA I VJECNOGA SAVEZA
KOJA CE SE PROLITI ZA VAS
I ZA SVE LJUDE NA OTPUTENJE GRIJEHA.
OVO ClNITE MENI NA SPOMEN.

Tajna vjere.
Tvoju smrt, Gospodine, navjetamo,
tvoje uskrsnuce slavimo,
tvoj slavni dolazak icekujemo.

Slaveci, dakle, spomen smrti i uskrsnuca
tvoga Sina, prinosimo ti, Gospodine,
kruh života i kalež spasenja,
i zahvaljujemo ti to si nas pozvao
da stojimo pred tobom i tebi služimo.

Smjerno te molimo da nas,
pricesnike Tijela i Krvi Kristove,
Duh Sveti sabere u jedno.

Spomeni se, Gospodine, Crkve svoje irom svijeta:
usavri je u ljubavi zajedno s papom naim I.
i biskupom naim I. i sveukupnim svecenstvom.

Spomeni se i nae brace i sestara,
koji usnue u nadi uskrsnuca,
i svih koji preminue u tvom smilovanju:
privedi ih k svjetlu svoga lica.

Molimo te, smiluj se svima nama,
da zavrijedimo biti sudionici vjecnoga života
s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom,
s blaženim apostolima i svima svetima
koji su živjeli u tvojoj ljubavi,
da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu.

Po Kristu, i s Kristom, i u Kristu,
tebi Bogu, Ocu Svemogucemu,
u jedinstvu Duha Svetoga,
svaka cast i slava u sve vijeke vjekova.
Amen.

TRECA EUHARISTIJSKA MOLITVA


Uistinu svet si, Gospodine,
i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi,
jer po svome Sinu, Gospodinu naem Isusu Kristu,
djelotvornom snagom Duha Svetoga
svemu daje život, sve posvecuje
i neprestano okuplja svoj narod
da od istoka suncanog do zapada
prinosi cistu irtvu imenu tvome.

Stoga te smjerno molimo, Gospodine,
udostoj se tim istim Duhom posvetiti ove darove,
koje ti donosimo za žrtveni prinos,
da postanu Tijelo i + Krv tvoga Sina,
Gospodina naega Isusa Krista,
koji nam je povjerio slaviti ova otajstva.

One noci kad je bio predan, on uze kruh,
tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh
i dade ga ucenicima svojim govoreci:

UZMITE I JEDlTE OD OVOGA SVI:
OVO JE MOJE TIJELO
KOJE CE SE ZA VAS PREDATI.

Isto tako, poto vecerae, uze kalež,
tebi zahvali, tebe blagoslovi
i dade ucenicima svojim govoreci:

UZMlTE I PIJTE IZ NJEGA SVI:
OVO JE KALEŽ MOJE KRVI
NOVOGA I VJECNOGA SAVEZA
KOJA CE SE PROLITI ZA VAS
I ZA SVE LJUDE NA OTPUTENJE GRIJEHA.
OVO CINITE MENI NA SPOMEN.

Tajna vjere.
Tvoju smrt, Gospodine, navjetamo,
tvoje uskrsnuce slavimo,
tvoj dolazak icekujemo.

Zato, Gospodine, slavimo spomen
spanosne muke Sina tvoga,
velicanstvenog uskrsnuca
i uzaaca u nebesku slavu,
te icekujuci njegov drugi dolazak
zahvalno ti prinosimo ovu
žrtvu živu i svetu.

Pogledaj, Gospodine, prinos Crkve svoje,
onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje:
okrijepi nas Tijelom i Krvlju Sina svoga,
ispuni njegovim Svetim Duhom
te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.

Ucinio nas Duh Sveti vjecnim darom za tebe
da zadobijemo batinu s tvojim odabranicima:
s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom,
s blaženim apostolima tvojim i slavnim mucenicima,
sa svetIm I.: (svecem dana ili zatitnikom)
i sa svima svetima.
Uzdamo se da ce nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati.
Molimo te, Gospodine,
da ova žrtva naega pomirenja
bude za mir i na spasenje svega svijeta.

Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrduj u vjeri i ljubavi
zajedno sa slugom svojim papom naim I. i biskupom naim I.,
sa zborom biskupa, sveukupnim svecenstvom
i narodom to si ga sebi stekao.
Uslii molbe ove svoje zajednice
koja tvojom milocu, ovdje pred tobom stoji.
Sve sinove i kceri svoje irom svijeta ti, blagi Oce,
milostivo k sebi privedi.

Nau pokojnu bracu i sestre koji u tvojoj ljubavi
prijedoe s ovoga svijeta
dobrostivo primi u svoje kraljevstvo,
gdje se i mi nadamo zajedno s njima
vjecno uživati u tvojoj slavi,
po Kristu, naem Gospodinu,
po kojemu sva dobra svijetu daje.

Po Kristu, i s Kristom, i u Kristu,
tebi Bogu, Ocu Svemogucemu,
u jedinstvu Duha Svetoga,
svaka cast i slava u sve vijeke vjekova.
Amen.


OBRED PRICESTI

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

Spasonosnim zapovijedima potaknuti
i božanskim naukom pouceni usudujemo se govoriti:

PATER NOSTER


Oce na, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje, dodi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh na svagdanji daj nam danas.
l otpusti nam duge nae
kako i mi otputamo dužnicima naim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

Izbavi nas, molimo, Gospodine,
od svih zala, daj milostivo mir u nae dane,
da s pomocu tvoga milosrda
budemo svagda i slobodni od grihjeha
i sigurni od sviju nereda:
cekajuci blaženu nadu
i dolazak Spasitelja naega Isusa Krista.
Jer tvoje je kraljevsto
i slava i moc u vjekove.

Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima:
"Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem";
ne gledaj nae grijehe, nego vjeru svoje Crkve;
smiri je, molimo, i saberi u jedno, kako je volja tvoja.
Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
Amen.

Mir Gospodnji bio vazda s vama.
I s duhom tvojim.

AGNUS DEI


Jaganjce Božji, koji oduzima grijehe svijeta,
smiluj nam se.

Jaganjce Božji, koji oduzima grijehe svijeta,
smiluj nam se.

Jaganjce Božji, koji oduzima grijehe svijeta,
daruj nam mir.

Evo Jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta.
Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjcevu.
Gospodine, nisam dostojan da unide pod krov moj,
nego samo reci rijec i ozdravit ce
dua moja.

Tijelo Kristovo.
Amen.

PPRICESNA MOLITVA


ZAVRNI OBRED

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

Gospodin s vama.
l s duhom tvojim.

Blagoslovio vas svemoguci Bog,
Otac i Sin i + Duh Sveti.
Amen.

Idite u miru.
Bogu hvala.

Используются технологии uCoz