Hungarian

A Szentmise szцvege

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

BEVEZETХ SZERTARTБS

KEZDХЙNEK

Pap: Az Atya, a Fiъ йs a Szentlйlek nevйben.

Hнvek: Бmen.

A mi Urunk, Jйzus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete йs a Szentlйlek egyesнtх ereje legyen mindnyбjatokkal.vagy:Az Ъr legyen veletek.

Йs a te lelkeddel.

Testvйreim! Vizsgбljuk meg lelkiismeretьnket, йs bбnjuk meg bыneinket, hogy mйltуkйppen ьnnepelhessьk az Ъr szent titkait!

Gyуnom a mindenhatу Istennek йs nektek, testvйreim, hogy sokszor йs sokat vйtkeztem, gondolattal, szуval, cselekedettel йs mulasztбssal: йn vйtkem, йn vйtkem, йn igen nagy vйtkem. Kйrem ezйrt a Boldogsбgos mindenkor Szeplхtelen Szыz Mбriбt, az цsszes angyalokat йs szenteket, йs titeket, testvйreim, hogy imбdkozzatok йrettem Urunkhoz, Istenьnkhцz.

Irgalmazzon nekьnk a mindenhatу Isten, bocsбssa meg bыneinket, йs vezessen el az цrцk йletre.

Бmen.

KYRIE

Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!

GLУRIA

Dicsхsйg a magassбgban Istennek йs a fцldцn bйkessйg a jуakaratъ embereknek. Dicsхнtьnk tйged, бldunk tйged, imбdunk tйged, magasztalunk tйged, hбlбt adunk neked nagy dicsхsйgedйrt, Urunk йs Istenьnk mennyei Kirбly, mindenhatу Atyaisten. Urunk, Jйzus Krisztus, egyszьlцtt Fiъ, Urunk йs Istenьnk, Isten Bбrбnya, az Atyбnak Fia, te elveszed a vilбg bыneit, irgalmazz nekьnk; te elveszed a vilбg bыneit, hallgasd meg kцnyцrgйsьnket. Te az Atya jobbjбn ьlsz, irgalmazz nekьnk. Mert egyedьl te vagy a Szent, te vagy az Ъr, te vagy az egyetlen Fцlsйg, Jйzus Krisztus, a Szentlйlekkel egyьtt, az Atyaisten dicsхsйgйben. Бmen.

KЦNYЦRGЙS

...

Бmen.

AZ IGE LITURGIБJA

ELSХ OLVASMБNY

...

Istennek legyen hбla.

VБLASZOS ZSOLTБR

SZENTLECKE

...

Istennek legyen hбla.

ALLELUJA

EVANGЙLIUM

Az Ъr legyen veletek.

Йs a te lelkeddel.

Evangйlium Szent N. kцnyvйbхl.

Dicsхsйg neked, Istenьnk.

Ezek az evangйlium igйi.

Бldunk tйged, Krisztus.

HOMНLIA

HITVALLБS

Hiszek az egy Istenben, mindenhatу Atyбban, mennynek йs fцldnek, minden lбthatуnak йs lбthatatlannak Teremtхjйben. Hiszek az egy Ъrban, Jйzus Krisztusban, Isten egyszьlцtt Fiбban, aki az Atyбtуl szьletett az idх kezdete elхtt. Isten az Istentхl, Vilбgossбg a Vilбgossбgtуl, valуsбgos Isten a valуsбgos Istentхl, szьletett, de nem teremtmйny, az Atyбval egylйnyegы; йs minden бltala lett. Йrtьnk, emberekйrt, a mi ьdvцssйgьnkйrt leszбllott a mennybхl. Megtestesьlt a Szentlйlek erejйbхl Szыz Mбriбtуl, йs emberrй lett. Poncius Pilбtus alatt йrtьnk keresztre feszнtettйk, kнnhalбlt szenvedett йs eltemettйk. Harmadnapra feltбmadott az Нrбsok szerint, fцlment a mennybe, ott ьl az Atyбnak jobbjбn, de ъjra eljцn dicsхsйgben, нtйlni йlхket йs holtakat, йs orszбgбnak nem lesz vйge. Hiszek a Szentlйlekben, Urunkban йs йltetхnkben, aki az Atyбtуl йs a Fiъtуl szбrmazik; akit йppъgy imбdunk йs dicsхнtьnk, mint az Atyбt йs a Fiъt. Х szуlt a prуfйtбk szavбval. Hiszek az egy, szent, katolikus йs apostoli Anyaszentegyhбzban, vallom az egy keresztsйget a bыnцk bocsбnatбra, vallom a holtak feltбmadбsбt йs az eljцvendх цrцk йletet. Бmen.

vagy: Hiszek az egy Istenben, mindenhatу Atyбban, mennynek йs fцldnek Teremtхjйben. Йs Jйzus Krisztusban, az х egyszьlцtt Fiбban, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlйlektхl, szьletett Szыz Mбriбtуl; szenvedett Poncius Pilбtus alatt; megfeszнtettйk, meghalt йs eltemettettйk. Alбszбllt a poklokra, harmadnapon feltбmadt a halottak kцzьl; fцlment a mennybe, ott ьl a mindenhatу Atyaisten jobbjбn; onnan jцn el нtйlni йlхket йs holtakat. Hiszek Szentlйlekben.Hiszem a katolikus Anyaszentegyhбzat; a szentek kцzцssйgйt, a bыnцk bocsбnatбt; a test feltбmadбsбt йs az цrцk йletet. Бmen.

EGYETEMES KЦNYЦRGЙSEK VAGY A HНVEK KЦNYЦRGЙSE

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

AZ EUCHARISZTIA LITURGIБJA

Бldott vagy, Urunk, mindensйg Istene, mert a te bхkezыsйgedbхl kaptuk a kenyeret. Felajбnljuk neked, mint a fцld termйsйt йs az emberi munka gyьmцlcsйt. Ebbхl lesz szбmunkra az йlet kenyere.

Бldott legyen az Isten mindцrцkkй.

Бldott vagy, Urunk, mindensйg Istene, mert a te bхkezыsйgedbхl kaptuk a bort. Felajбnljuk neked, mint a szхlхtх termйsйt йs az emberi munka gyьmцlcsйt. Ebbхl lesz szбmunkra a lйlek itala.

Бldott legyen az Isten mindцrцkkй.

Imбdkozzatok, testvйreim, hogy бldozatunk kedves legyen a mindenhatу Atyaisten elхtt.

Fogadja el az Ъr kezedbхl az бldozatot nevйnek dicsйretйre йs dicsхsйgйre, mindannyiunk йs az egйsz Anyaszentegyhбz javбra.

FELAJБNLУ KЦNYЦRGЙS

...

Бmen.

First Eucharistic Prayer
Second Eucharistic Prayer
Third Eucharistic Prayer
Fourth Eucharistic Prayer

I. EUCHARISZTIKUS IMA vagyis A RУMAI KБNON

Kцnyцrцgve kйrьnk tehбt, jуsбgos Atyбnk, Fiad, a mi Urunk, Jйzus Krisztus бltal: fogadd el йs бldd + meg ezeket az adomбnyokat йs ajбndйkokat, ezt a szent йs tiszta бldozatot. Elsхsorban szent йs katolikus Egyhбzadйrt ajбnljuk fel neked: tartsd meg bйkйben, хrizd meg egysйgben, йs vezesd az egйsz fцldkereksйgen szolgбddal, N. pбpбnkkal, N. fхpбsztorunkkal, йs mindazokkal, akik az egyetemes йs apostoli hitet hыsйgesen хrzik йs valljбk.

Emlйkezzйl meg, Urunk, szolgбidrуl, N. йs N.-rхl. Emlйkezzйl meg minden jelenlйvхrхl is, akiknek hitйt йs buzgуsбgбt ismered, akikйrt ezt a dicsхнtх бldozatot felajбnljuk, vagy akik ezt felajбnljбk цnmagukйrt йs цvйikйrt, lelkьk megvбltбsбйrt, ьdvцssйgьk йs йpsйgьk remйnyйben, йs hуdolatukat bemutatjбk neked, az цrцk, йlх йs igaz Istennek.

A szentek kцzцssйgйben tisztelettel megemlйkezьnk mindenekelхtta dicsхsйges, mindenkor Szыz Mбriбrуl, Istenьnk йs Urunk, Jйzus Krisztus йdesanyjбrуl, *

Karбcsonykor йs nyolcadбbanAmikor most megьnnepeljьk azt a szent (йjszakбt) napot, amelyen a Boldogsбgos Szыz Mбria e vilбgra szьlte az Ьdvцzнtхt: a szentek kцzцssйgйben tisztelettel megemlйkezьnk mindenekelхtt a dicsхsйges, mindenkor Szыz Mбriбrуl, Istenьnk йs Urunk, Jйzus Krisztus йdesanyjбrуl, *

Urunk megjelenйse (Vнzkereszt) napjбnAmikor most megьnnepeljьk azt a szent napot, amelyen egyszьlцtt Fiad, isteni dicsхsйged цrцk rйszese, mint valуsбgos ember, lбthatу testben megjelent: a szentek kцzцssйgйben tisztelettel megemlйkezьnk mindenekelхtt a dicsхsйges, mindenkor Szыz Mбriбrуl, Istenьnk йs Urunk Jйzus Krisztus йdesanyjбrуl, *

Hъsvйt vigнliбjбtуl Hъsvйt 2. vasбrnapjбigAmikor most megьnnepeljьk a mi Urunk, Jйzus Krisztus testi feltбmadбsбnak szent (йjszakбjбt) napjбt: a szentek kцzцssйgйben tisztelettel megemlйkezьnk mindenekelхtt a dicsхsйges, mindenkor Szыz Mбriбrуl, Istenьnk йs Urunk, Jйzus Krisztus йdesanyjбrуl, *

Urunk mennybemenetele napjбnAmikor most megьnnepeljьk azt a szent napot, amelyen Urunk, a te egyszьlцtt Fiad, istensйgйvel egyesнtett tцrйkeny embervoltunkat jobbodra emelte: a szentek kцzцssйgйben tisztelettel megemlйkezьnk mindenekelхtt a dicsхsйges, mindenkor Szыz Mбriбrуl, Istenьnk йs Urunk, Jйzus Krisztus йdesanyjбrуl, *

PьnkцsdvasбrnapAmikor most megьnnepeljьk Pьnkцsd szent napjбt, amelyen a Szentlйlek tьzes nyelvek alakjбban az apostolokra szбllt: a szentek kцzцssйgйben tisztelettel megemlйkezьnk mindenekelхtt a dicsхsйges, mindenkor Szыz Mбriбrуl, Istenьnk йs Urunk, Jйzus Krisztus йdesanyjбrуl, *

* valamint Szent Jуzsefrхl, a Szent Szыz jegyesйrхl Pйter йs Pбl, Andrбs, (Jakab, Jбnos, Tamбs, Jakab, Fьlцp, Bertalan, Mбtй, Simon йs Tбdй) apostolaidrуl (Linusz, Klйtusz, Kelemen, Szixtusz, Kornйl, Cipriбn, Lхrinc, Krizogonusz, Jбnos йs Pбl, Kozma йs Damjбn) vйrtanъidrуl йs minden szentedrхl. Az х йrdemeikйrt йs kцnyцrgйsьkre add, hogy mindenben йrezzьk oltalmadat. (Krisztus, a mi Urunk бltal. Amen.)

Kйrьnk, Istenьnk, fogadd megengesztelхdve ezt az бldozati adomбnyt tхlьnk, szolgбidtуl йs hбzad egйsz nйpйtхl. Irбnyнtsd a te bйkйdben йletьnk napjait, ments meg minket az цrцk kбrhozattуl, йs vйgy fel vбlasztottaid kцrйbe. (Krisztus, a mi Urunk бltal. Бmen.)

Hъsvйt vigнliбjбtуl Hъsvйt 2. vasбrnapjбigKйrьnk, Istenьnk, fogadd megengesztelхdve ezt az бldozati adomбnyt tхlьnk, szolgбidtуl йs hбzad egйsz nйpйtхl. Felajбnljuk neked azokйrt is, akik ъj йletre szьlettek vнzbхl йs Szentlйlekbхl, йs elnyertйk minden bыnьk bocsбnatбt. Irбnyнtsd a te bйkйdben йletьnk napjait, ments meg minket az цrцk kбrhozattуl, йs vйgy fel vбlasztottaid kцrйbe. (Krisztus, a mi Urunk бltal. Бmen.)

Бldd meg, Istenьnk, bхsйges бldбsoddal ezt az бldozati adomбnyt, tedd rendelйsed szerint magadhoz mйltуvб йs elхtted kedvessй, hogy legyen ez szбmunkra szeretett Fiadnak, a mi Urunknak, Jйzus Krisztusnak teste йs vйre.

Х ugyanis szenvedйsйnek elхestйjйn tiszteletremйltу szent kezйbe vette a kenyeret, йs szemйt az йgre emelte, tehozzбd, az Istenhez, mindenhatу Atyjбhoz, majd hбlбt adva бldбst mondott, megtцrte, tanнtvбnyainak adta, йs нgy szуlt:

VEGYЙTEK, ЙS EGYETEK EBBХL MINDNYБJAN, MERT EZ AZ ЙN TESTEM, MELY ЙRTETEK ADATIK.

A vacsora utбn ugyanнgy tiszteletremйltу szent kezйbe vette ezt a csodбlatos kelyhet, majd ismйt hбlбt adva бldбst mondott, tanнtvбnyainak adta, йs нgy szуlt:

VEGYЙTEK, ЙS IGYATOK EBBХL MINDNYБJAN, MERT EZ AZ ЙN VЙREM KELYHE, AZ ЪJ ЙS ЦRЦK SZЦVETSЙGЙ. EZ A VЙR ЙRTETEK ЙS MINDENKIЙRT KIONTATIK A BЫNЦK BOCSБNATБRA. EZT CSELEKEDJЙTEK AZ ЙN EMLЙKEZETEMRE.

Нme, hitьnk szent titka:

Halбlodat hirdetjьk, Urunk, йs hittel valljuk feltбmadбsodat, amнg el nem jцssz.

vagy:Нme, megvбltбsunk szent titka:

Valahбnyszor esszьk ezt a kenyeret, йs iszunk ebbхl a kehelybхl, halбlodat hirdetjьk, Urunk, amнg el nem jцssz.

vagy:Нme ьdvцssйgьnk szent titka:

Ьdvцzнts bennьnket, vilбg Megvбltуja, ki kereszted йs feltбmadбsod бltal megmentettйl minket.

Megemlйkezьnk ezйrt, Istenьnk mi, a te szolgбid йs a te szent nйped, Fiadnak, Krisztus Urunknak бldott szenvedйsйrхl, a halбlbуl valу feltбmadбsбrуl, dicsхsйges mennybemenetelйrхl, йs ajбndйkaidbуl felajбnljuk magasztos Fцlsйgednek ezt a tiszta, szent йs szeplхtelen бldozati adomбnyt: az цrцk йlet szent kenyerйt йs az цrцk ьdvцssйg kelyhйt.Nйzd kegyes йs jуsбgos szemmel, йs fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgбdnak, Бbelnek ajбndйkбt, хsatyбnknak, Бbrahбmnak бldozatбt, йs azt a szent йs szeplхtelen бldozati adomбnyt, amelyet fхpapod, Melkizedek mutatott be neked.

Kцnyцrцgve kйrьnk, mindenhatу Istenьnk, szent angyalod vigye бldozatunkat mennyei oltбrodra isteni Fцlsйged szнne elй, hogy mi, akik errхl az oltбrrуl Fiad szentsйges testйben йs vйrйben rйszesьlьnk, minden mennyei + бldбssal йs kegyelemmel elteljьnk. (Krisztus, a mi Urunk бltal. Бmen.)

Emlйkezzйl meg, Urunk, N. йs N. szolgбidrуl, akik a hit jelйvel elхttьnk tбvoztak el az йlхk sorбbуl, йs a bйke бlmбt alusszбk.

Kйrьnk, Urunk, hogy nekik йs minden Krisztusban elhunyt hнvхnek add meg a boldogsбgot, a vilбgossбgot йs a bйkйt a te orszбgodban. (Krisztus, a mi Urunk бltal. Бmen.)

Nekьnk is, bыnцs szolgбidnak, akik irgalmad bхsйgйben bizakodunk, adj kegyesen kцzцssйget szent apostolaiddal йs vйrtanъiddal: Jбnossal, Istvбnnal, Mбtyбssal, Barnabбssal (Ignбccal, Sбndorral, Marcellinnal, Pйterrel, Felicitбsszal, Perpйtuбval, Бgotбval, Lъciбval, Бgnessel, Cecнliбval, Anasztбziбval) йs minden szenteddel; йs kйrьnk, bбr meg nem йrdemeljьk, irgalmadbуl mйgis bocsбss be minket szentjeid kцrйbe.

Istenьnk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, a mi Urunk бltal teremted, szenteled meg, йlteted, бldod meg йs adod nйkьnk.

Хбltala, хvele йs хbenne a tiйd, mindenhatу Atyaisten a Szentlйlekkel egysйgben minden tisztelet йs dicsхsйg mindцrцkkцn цrцkkй. Бmen.

Concluding Rite

II. EUCHARISZTIKUS IMA

Az Ъr legyen veletek.

Йs a te lelkeddel.

Emeljьk fцl szнvьnket.

Fцlemeltьk az Ъrhoz.

Adjunk hбlбt Urunknak, Istenьnknek.

Mйltу йs igazsбgos.

(Mert) Valуban mйltу йs igazsбgos, illх йs ьdvцs, hogy mindig йs mindenьtt hбlбt adjunk, Szentsйges Atyбnk, nйked szeretett Fiad, Jйzus Krisztus бltal. A te цrцk Igйd х, бltala alkottбl mindent, йs хt kьldted, hogy Ьdvцzнtхnk йs Megvбltуnk legyen: ezйrt цltцtt a Szentlйlektхl testet, йs szьletett a Szent Szыztхl. Majd akaratodat teljesнtve, йs szent nйpet szerezve nйked, a keresztfбn kitбrt karral elszenvedte a kнnhalбlt, hogy feloldja a halбlnak бtkбt, йs a feltбmadбsrуl bizonysбgot adjon nйkьnk. (Mi) Ezйrt az angyalokkal йs minden szenteddel egyьtt dicsхsйgedet hirdetjьk, йs egy szнvvel mondjuk: (zengjьk:)

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindensйg Ura, Istene. Dicsхsйged betцlti a mennyet йs a fцldet. Hozsanna a magassбgban. Бldott, aki jцn az Ъr nevйben. Hozsanna a magassбgban.

Valуban szent vagy, Istenьnk, minden szentsйg forrбsa.

Kйrьnk, szenteld meg ezt az adomбnyt, бraszd le rб Szentlelkedet, hogy szбmunkra a mi Urunk, Jйzus Krisztus teste йs + vйre legyen.

Х mielхtt цnkйnt бtadta magбt a szenvedйsre, kezйbe vette a kenyeret, hбlбt adott, megtцrte, tanнtvбnyainak adta, йs нgy szуlt:

VEGYЙTEK, ЙS EGYETEK EBBХL MINDNYБJAN, MERT EZ AZ ЙN TESTEM, MELY ЙRTETEK ADATIK.

A vacsora utбn ugyanнgy kezйbe vette a kelyhet is, majd ismйt hбlбt adott, odaadta tanнtvбnyainak, йs нgy szуlt:

VEGYЙTEK, ЙS IGYATOK EBBХL MINDNYБJAN, MERT EZ AZ ЙN VЙREM KELYHE, AZ ЪJ ЙS ЦRЦK SZЦVETSЙGЙ. EZ A VЙR ЙRTETEK ЙS MINDENKIЙRT KIONTATIK A BЫNЦK BOCSБNATБRA. EZT CSELEKEDJЙTEK AZ ЙN EMLЙKEZETEMRE.

Нme, hitьnk szent titka:

Halбlodat hirdetjьk, Urunk, йs hittel valljuk feltбmadбsodat, amнg el nem jцssz.

vagy:Нme, megvбltбsunk szent titka:

Valahбnyszor esszьk ezt a kenyeret, йs iszunk ebbхl a kehelybхl, halбlodat hirdetjьk Urunk, amнg el nem jцssz.

vagy:Нme, ьdvцssйgьnk szent titka:

Ьdvцzнts bennьnket, vilбg Megvбltуja, ki kereszted йs feltбmadбsod бltal megmentettйl minket.

Ezйrt Fiad halбlбnak йs feltбmadбsбnak emlйkйt ьnnepelve, felajбnljuk neked, Istenьnk, az йlet kenyerйt йs az ьdvцssйg kelyhйt, йs hбlбt adunk, mert arra mйltattбl minket, hogy szнned elхtt бllhatunk йs szolgбlhatunk neked. Kйrve kйrьnk, gyыjtsцn egybe a Szentlйlek mindnyбjunkat, akik Krisztus testйben йs vйrйben rйszesьlьnk.

Viseld szнveden Urunk, Egyhбzad sorsбt az egйsz vilбgon, tedd tцkйletessй a szeretetben N. pбpбnkkal, N. pьspцkьnkkel йs az egйsz papsбggal egyьtt.

Emlйkezzйl meg a feltбmadбs remйnyйben elhunyt testvйreinkrхl, йs mindazokrуl, akik irgalmadban bнzva tбvoztak el a vilбgbуl; bocsбsd хket szent szнned lбtбsбra. Kцnyцrьlj, kйrьnk mindnyбjunkon, hogy Isten anyjбval, a Boldogsбgos Szыz Mбriбval, a szent apostolokkal йs minden szenttel egyьtt, akik a vilбg kezdete уta kedvesek voltak elхtted, rйszesei lehessьnk az цrцk йletnek, йs dicsхнtve magasztaljunk tйged, Jйzus Krisztus, a Te Fiad бltal.

Хбltala, хvele йs хbenne a tiйd, mindenhatу Atyaisten a Szentlйlekkel egysйgben minden tisztelet йs dicsхsйg mindцrцkkцnцrцkkй.

Бmen.

Concluding Rite

III. EUCHARISZTIKUS IMA

Valуban szent vagy, Istenьnk, йs mйltбn dicsхнt tйged alkotбsod, az egйsz teremtett vilбg, mert Fiad, a mi Urunk, Jйzus Krisztus бltal, a Szentlйlek erejйvel йltetsz йs megszentelsz mindent, йs nйpet gyыjtesz magad kцrй szьntelen, hogy napkelettхl napnyugatig tiszta бldozatot mutasson be neked.

Kйrve kйrьnk tehбt, Istenьnk, a Szentlйlek бltal szenteld meg бldozati adomбnyunkat, hogy teste йs + vйre legyen Fiadnak, akinek rendelйse szerint ezeket a szent titkokat ьnnepeljьk.

Х ugyanis azon az йjszakбn, amelyen elбrultatott, kezйbe vette a kenyeret, йs neked hбlбt adva бldбst mondott, megtцrte, majd tanнtvбnyainak adta, йs нgy szуlt:

VEGYЙTEK, ЙS EGYETEK EBBХL MINDNYБJAN, MERT EZ AZ ЙN TESTEM, MELY ЙRTETEK ADATIK.

A vacsora utбn ugyanнgy kezйbe vette a kelyhet, йs neked hбlбt adva бldбst mondott, majd tanнtvбnyainak adta, йs нgy szуlt:

VEGYЙTEK, ЙS IGYATOK EBBХL MINDNYБJAN, MERT EZ AZ ЙN VЙREM KELYHE, AZ ЪJ ЙS ЦRЦK SZЦVETSЙGЙ. EZ A VЙR ЙRTETEK ЙS MINDENKIЙRT KIONTATIK A BЫNЦK BOCSБNATБRA. EZT CSELEKEDJЙTEK AZ ЙN EMLЙKEZETEMRE.

Нme hitьnk szent titka:

Halбlodat hirdetjьk, Urunk, йs hittel valljuk feltбmadбsodat, amнg el nem jцssz.

vagy:Нme, megvбltбsunk szent titka:

Valahбnyszor esszьk ezt a kenyeret, йs iszunk ebbхl a kehelybхl, halбlodat hirdetjьk, Urunk, amнg el nem jцssz.

vagy:Нme, ьdvцssйgьnk szent titka:

Ьdvцzнts bennьnket, vilбg Megvбltуja, ki kereszted йs feltбmadбsod бltal megmentettйl minket.

Annak emlйkйt ьnnepeljьk tehбt Istenьnk, hogy Fiad ьdvцssйgьnkйrt szenvedett, csodбlatosan feltбmadt, fцlment a mennybe, йs mбsodik eljцvetelйt vбrva hбlбs szнvvel felajбnljuk neked ezt az йlх йs szent бldozatot.

Tekints, kйrьnk, Egyhбzad бldozati adomбnyбra, ismerd fцl benne Fiad бldozatбt, amely бltal kiengesztelхdni akartбl. Add, hogy mi, akik az х testйt йs vйrйt magunkhoz vesszьk, Szentlelkйvel eltelve egy test йs egy lйlek legyьnk Krisztusban.

Х tegyen minket neked szentelt цrцk бldozattб, hogy elnyerhessьk az цrцksйget vбlasztottaiddal: elsхsorban Isten Anyjбval, a Boldogsбgos Szыz Mбriбval, szent apostolaiddal, a dicsхsйges vйrtanъkkal, (Szent N.-nel: napi- vagy vйdхszent) йs minden szenttel egyьtt. Az х kцzbenjбrбsukban bнzva remйljьk, hogy mindenkor megsegнtesz minket.

Kйrьnk, Istenьnk, hogy engesztelх бldozatunk hozzon az egйsz vilбgnak bйkйt йs ьdvцssйget. Erхsнtsd meg hitben йs szeretetben fцldi zarбndokъtjбt jбrу Egyhбzadat: szolgбdat, N. pбpбnkat йs N. pьspцkьnket, a pьspцkцk testьletйt, a papsбgot йs egйsz megvбltott nйpedet.

Teljesнtsd kegyesen hбzad nйpe kйrйseit, hiszen te akartad, hogy szнned elй бlljunk. Jуsбgos Atyбnk, vond magadhoz irgalmasan a vilбgon szйtszуrуdott valamennyi gyermekedet.

Elhunyt testvйreinket pedig йs mindazokat, akik a te kegyelmedben kцltцztek el ebbхl a vilбgbуl, fogadd be jуsбgosan orszбgodba, ahol, remйnyьnk szerint, dicsхsйgedben velьk egyьtt mi is цrцkre gazdagon rйszesьlьnk Krisztus, a mi Urunk бltal, mert бltala бrasztod el minden jуval a vilбgot.

Хбltala, хvele йs хbenne a tiйd, mindenhatу Atyaisten a Szentlйlekkel egysйgben minden tisztelet йs dicsхsйg mindцrцkkцnцrцkkй.

Бmen.

Concluding Rite

IV. EUCHARISZTIKUS IMA

Az Ъr legyen veletek. Йs a te lelkeddel. Emeljьk fцl szнvьnket. Fцlemeltьk az Ъrhoz. Adjunk hбlбt Urunknak, Istenьnknek. Mйltу йs igazsбgos.

(Mert) Valуban mйltу, hogy neked hбlбt adjunk, (йs) valуban igazsбgos, hogy dicsхнtsьnk, szentsйges Atyбnk, tйged, mert egyedьl te vagy az igaz йs йlх Isten. Te minden idхt megelхzve lйtezel, mindцrцkre megmaradsz, йs megkцzelнthetetlen fйnyben rejtezel. Te, egyetlen jуsбg йs minden йlet forrбsa, azйrt alkottбl mindent, hogy teremtmйnyeidet бldбsoddal бraszd el, йs mindenkit boldogнts vilбgossбgod fйnye бltal. Az angyalok szбmtalan serege ezйrt бll szнned elхtt, йjjel-nappal szolgбl nйked, йs arcod dicsхsйgйt szemlйlve szьntelenьl dicsйr tйged. (Most) Velьk egyьtt mi is, йs szavunk бltal minden teremtmйny a vilбgon, ujjongva бldja szent neved йs mondja:

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindensйg Ura, Istene. Dicsхsйged betцlti a mennyet йs a fцldet. Hozsanna a magassбgban. Бldott, aki jцn az Ъr nevйben. Hozsanna a magassбgban.

Magasztalunk tйged, Szentsйges Atyбnk, mert hatalmas vagy; minden mыvedet bцlcsessйggel йs szeretettel alkottad. A magad kйpmбsбra teremtetted az embert, йs gondjбra bнztad az egйsz vilбgot, hogy csak neked, a Teremtхnek szolgбlva uralkodjйk minden teremtmйnyen.

Amikor pedig engedetlensйgйvel barбtsбgodat elveszнtette, nem hagytad хt a halбl hatalmбban. Mindenkinek irgalmasan segнtsйgйre siettйl, hogy aki tйged keres, rбd talбljon.

Ъjra meg ъjra szцvetsйget is ajбnlottбl az embereknek, йs tanнtottad хket a prуfйtбk бltal, hogy vбrjбk az ьdvцssйget.

Ъgy szeretted a vilбgot, Szentsйges Atyбnk, hogy amikor elйrkezett az idхk teljessйge, Ьdvцzнtхt kьldtйl nekьnk: egyszьlцtt Fiadat. Megtestesьlt a Szentlйlek erejйbхl, szьletett Szыz Mбriбtуl, йs kцzцttьnk йlt: mindenben hasonlуvб lett hozzбnk, a bыnt kivйve. Цrцmhнrt hozott: ьdvцssйget a szegйnyeknek, szabadulбst a foglyoknak, vigasztalбst a szomorkodуknak.

Hogy pedig ьdvцzнtх akaratodat teljesнtse, halбlra adta цnmagбt, majd feltбmadбsбval legyхzte a halбlt, йs ъjjбteremtette az йletet. Йs hogy ezutбn mбr ne цnmagunknak йljьnk, hanem annak, aki йrtьnk meghalt йs feltбmadt, elkьldte tхled, Atyбnk, a hнveknek elsх ajбndйkul a Szentlelket, hogy befejezze Krisztus mыvйt a vilбgban, йs mindent megszenteljen.

Kйrьnk tehбt, Istenьnk, szentelje meg a Szentlйlek ezt az adomбnyt, hogy a mi Urunk, Jйzus Krisztus teste йs + vйre legyen, йs ьnnepelhessьk azt a nagy titkot, amelyet х hagyott rбnk цrцk szцvetsйgьl.

Amikor ugyanis eljцtt az уra, hogy te, Szentsйges Atyбnk, megdicsхнtsd Fiadat, mert szerette цvйit, akik a vilбgban voltak, mindvйgig szerette хket, a vacsora kцzben kezйbe vette a kenyeret, бldбst mondott, megtцrte, majd tanнtvбnyainak adta, йs нgy szуlt:

VEGYЙTEK, ЙS EGYETEK EBBХL MINDNYБJAN, MERT EZ AZ ЙN TESTEM, MELY ЙRTETEK ADATIK.

Ugyanнgy kezйbe vette a szхlхtх borбval telt kelyhet, majd hбlбt adva, odaadta tanнtvбnyainak, йs нgy szуlt:

VEGYЙTEK, ЙS IGYATOK EBBХL MINDNYБJAN, MERT EZ AZ ЙN VЙREM KELYHE, AZ ЪJ ЙS ЦRЦK SZЦVETSЙGЙ. EZ A VЙR ЙRTETEK ЙS MINDENKIЙRT KIONTATIK A BЫNЦK BOCSБNATБRA. EZT CSELEKEDJЙTEK AZ ЙN EMLЙKEZETEMRE.

Нme, hitьnk szent titka:

Halбlodat hirdetjьk, Urunk, йs hittel valljuk feltбmadбsodat, amнg el nem jцssz.

vagy:Нme, megvбltбsunk szent titka:

Valahбnyszor esszьk ezt a kenyeret, йs iszunk ebbхl a kehelybхl, halбlodat hirdetjьk, Urunk, amнg el nem jцssz.

vagy:Нme ьdvцssйgьnk szent titka:

Ьdvцzнts bennьnket, vilбg Megvбltуja, ki kereszted йs feltбmadбsod бltal megmentettйl minket.

Mi is megьnnepeljьk, Istenьnk, megvбltбsunk emlйkйt: tisztelettel megemlйkezьnk arrуl, hogy Krisztus meghalt, alбszбllt a holtak orszбgбba, йs hittel valljuk, hogy feltбmadt, fцlment jobbodra a mennybe, йs dicsхsйges eljцvetelйt vбrva felajбnljuk neked testйt йs vйrйt, amely elхtted kedves бldozat, йs az egйsz vilбg ьdvцssйgйre szolgбl.

Tekints, Istenьnk, erre az бldozatra, melyet te magad kйszнtettйl Egyhбzadnak. Add meg jуsбgosan mindazoknak, akik ebbхl az egy kenyйrbхl йs egy kehelybхl rйszesьlnek, hogy a Szentlйlek бltal egy testbe цsszegyыjtve, Fцlsйged dicsйretйre Krisztusban йlх бldozattб vбljanak.

Most pedig, Istenьnk, emlйkezzйl meg mindazokrуl, akikйrt ezt az бldozatot bemutatjuk neked: elsхsorban szolgбdrуl, N. pбpбnkrуl, N. pьspцkьnkrхl, a pьspцkцk testьletйrхl, a papsбgrуl, azokrуl, akik ezt az бldozatot felajбnljбk, akik itt jelen vannak, egйsz nйpedrхl йs mindazokrуl, akik хszinte szнvvel keresnek tйged.

Emlйkezzйl meg azokrуl is, akik Krisztus bйkйjйben hunytak el, йs minden megholtrуl, akinek hitйt egyedьl te ismered.

Jуsбgos Atyбnk, add meg mindnyбjunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten Anyjбval, a Boldogsбgos Szыz Mбriбval, apostolaiddal йs szentjeiddel elnyerjьk a mennyei цrцksйget orszбgodban, йs ott az egйsz teremtett vilбggal egyьtt, amely megszabadult a bыn йs a halбl romlandуsбgбbуl, dicsхнtve magasztaljunk tйged Krisztus Urunk бltal, mert бltala бrasztod el minden jуval a vilбgot.

Хбltala, хvele йs хbenne a tiйd, mindenhatу Atyaisten a Szentlйlekkel egysйgben minden tisztelet йs dicsхsйg mindцrцkkцn цrцkkй.

Бmen

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

A SZENTБLDOZБS SZERTARTБSA

Ьdvцzнtхnk parancsбra йs isteni tanнtбsa szerint нgy imбdkozunk:

Mi Atyбnk, ki vagy a mennyekben, szenteltessйk meg a te neved; jцjjцn el a te orszбgod; legyen meg a te akaratod, mikйppen mennyben, azonkйppen itt a fцldцn is. Mindennapi kenyerьnket add meg nekьnk ma; йs bocsбsd meg a mi vйtkeinket, mikйppen mi is megbocsбtunk az ellenьnk vйtkezхknek; йs ne vнgy minket a kнsйrtйsbe; de szabadнts meg a gonosztуl.

Szabadнts meg, kйrьnk, Urunk, minden gonosztуl; Adj kegyesen bйkйt napjainkban, hogy irgalmadbуl mindenkor bыn йs baj nйlkьl йljьnk, mнg remйnykedve vбrjuk az цrцk boldogsбgot йs Ьdvцzнtхnknek, Jйzus Krisztusnak dicsхsйges eljцttйt.

Mert tiйd az orszбg, a hatalom йs a dicsхsйg mindцrцkkцn-цrцkkй. Бmen.

Urunk, Jйzus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: Bйkessйget hagyok rбtok, az йn bйkйmet adom nektek. Ne vйtkeinket nйzzed, hanem Egyhбzad hitйt, хrizd meg szбndйkod szerint bйkйben, йs add meg teljes egysйgйt. Aki йlsz йs uralkodol mindцrцkkцnцrцkkй.

Бmen.

Az Ъr bйkйje legyen veletek mindenkor.

Йs a te lelkeddel.

(Hozzбadhatу:) Kцszцntsйtek egymбst a bйke jelйvel. Legyen bйkessйg kцztьnk mindenkor.

AGNUS DEI

Isten Bбrбnya, te elveszed a vilбg bыneit: irgalmazz nekьnk.
Isten Bбrбnya, te elveszed a vilбg bыneit: irgalmazz nekьnk.
Isten Bбrбnya, te elveszed a vilбg bыneit: adj nekьnk bйkйt.

Нme, az Isten Bбrбnya, нme, aki elveszi a vilбg bыneit. Boldogok, akiket meghнv asztalбhoz Jйzus, az Isten Bбrбnya.

Uram, nem vagyok mйltу, hogy hajlйkomba jцjj, hanem csak egy szуval mondd, йs meggyуgyul az йn lelkem.

Krisztus teste.

Бmen.

Krisztus vere.

Бmen.

БLDOZБS UTБNI KЦNYЦRGЙS

...

Бmen.

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

BEFEJEZХ SZERTARTБS

Az Ъr legyen veletek.

Йs a te lelkeddel.

Бldjon meg benneteket a mindenhatу Isten, az Atya, a Fiъ + йs a Szentlйlek.

Бmen.

A szentmise vйget йrt, menjetek bйkйvel.

Istennek legyen hбla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используются технологии uCoz