Indonesian

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

Tanda Salib / Salam

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.

Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, den persekutuan Roh Kudus berserta kita.
Sekarang dan selamalamanya.

Pengantar

Tobat
Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa
Dan kepada Saudara sekalian
Bahwa saya telah berdosa
Dengan pikiran dan perkataan
Dengan perbuatan dan kelalaian
Saya berdosa, saya sungguh berdosa
Oleh sebab itu saya mohon ... kepada Santa Perawan Maria
Kepada para malaikat dan orang kudus
Dan kepada Saudara sekalian
Supaya mendoakan saya pada Allah, Tuhan kita.

Dan kepada Saudara sekalian
Bahwa saya telah berdosa
Dengan pikiran dan perkataan
Dengan perbuatan dan kelalaian
Saya berdosa, saya sungguh berdosa
Oleh sebab itu saya mohon ... kepada Santa Perawan Maria
Kepada para malaikat dan orang kudus
Dan kepada Saudara sekalian
Supaya mendoakan saya pada Allah, Tuhan kita.
Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita
Mengampuni dosa kita
Dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Amin .

Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami.
Kristus, kasihanilah kami.
Kristus, kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami.

Asperges me

Madah Kemuliaan

Kemuliaan kepada Allah di surga
Dan damai di bumi ... kepada orang yang berkenan kepadaNya
Kami memuji Dikau
Kami meluhurkan Dikau
Kami menyembah Dikau
Kami memuliakan Dikau
Kami bersyukur kepadaMu
Karena kemuliaanMu yang besar
Ya Tuhan Allah, raja surgawi
Allah Bapa yang maha kuasa
Dan Yesus Kristus, putera yang tunggal
Ya Tuhan Allah, anak domba Allah
Putera Bapa
Engkau yang menghapus dosa dunia
Kasihanilah kami
Engkau yang menghapus dosa dunia
Kabulkanlah doa kami
Engkau yang duduk di sisi Bapa
Kasihanilah kami
Karena hanya Engkaulah kudus
Hanya Engkaulah Tuhan
Hanya Engkaulah Maha tinggi, ya Yesus Kristus
Bersama dengan roh kudus
Dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin

LITURGI SABDA

Doa Pembukaan

.. kini dan sepanjang masa.
Amin.

Bacaan Pertama

Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan

Bacaan Kedua
Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil
Tuhan beserta kita
Sekarang dan selama-lamanya
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius / Markus / Lukas / Yohanes
Dimuliakanlah Tuhan

Demikianlah Injil (sabda) Tuhan kita
Terpujilah Kristus

Homili

Syahadat
Aku percaya akan Allah
Bapa yang maha kuasa
Pencipta langit dan bumi
Dan akan Yesus Kristus
PuteraNya yang tunggal, Tuhan Kita
Yang dikandung dari Roh Kudus
Dilahirkan oleh Perawan Maria
Yang menderita sengsara ... dalam pemerintahan Ponsius Pilatus
Disalibkan, wafat dan dimakamkan
Yang turun ke tempat penantian
Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati
Yang naik ke surga,
Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa
Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati
Aku percaya akan Roh Kudus
Gereja Katolik yang kudus
Persekutuan para kudus,
Pengampunan dosa
Kebangkitan badan,
Kehidupan kekal, Amin.

Doa Umat

... kami mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

LITURGI EKARISTI

Persembahan

Kami memuji Engkau, ya Bapa, Allah semesta alam
Sebab dari kemurahanMu kami menerima roti (dan anggur) yang kami persembahkan ini.
Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia
Yang bagi kami akan menjadi santapan rohani
Terpujilah Allah selama-lamanya

Berdoalah saudara-saudara supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah, Bapa yang mahakuasa.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.

Doa Persembahan

... Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
Amin .

Doa Syukur Agung

Dialog Pembukaan
Tuhan berserta kita
Sekarang dan selama-lamanya
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Sudah kami arahkan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sudah layak dan sepantasnya.

Kudus

Kudus, kudus, kuduslah Tuhan
Allah segala kuasa
Surga dan bumi penuh kemuliaanMu
Terpujilah Engkau di surga
Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan
Terpujilah Engkau di surga

Doa Syukur Agung

Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala yang kudus.
Maka kami mohon: semoga RohMu menyucikan persembahan ini.
Agar menjadi bagi kami, tubuh dan darah PuteraMu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Pada malam Ia diserahkan, sebelum menderita sengsara dengan rela,
Yesus mengambil roti, mengucap syukur,
Lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata:

"TERIMALAH DAN MAKANLAH! INILAH TUBUHKU YANG DIKURBANKAN BAGIMU."

Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala.
Sekali lagi Ia mengucap syukur,
Lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata:

"TERIMALAH DAN MINUMLAH!
INILAH PIALA DARAHKU, DARAH PERJANJIAN BARU DAN KEKAL,
YANG DITUMPAHKAN BAGIMU DAN BAGI SEMUA ORANG DEMI PENGAMPUNAN DOSA.
KENANGKANLAH AKU DENGAN MERAYAKAN PERISTIWA INI.

Maklumkanlah misteri iman kita:

Tuhan Engkau sudah wafat.
Tuhan Engkau kini hidup.
Engkau sang Juru Selamat.
Datanglah ya Yesus Tuhan. Amin.

Maka, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus,
Kami mempersembahkan kepadaMu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur, sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadaMu.
Kami mohon, agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus,
Dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umatMu.
Ya Bapa, berkatilah GerejaMu yang tersebar di seluruh bumi.
Sudilah memupuk cinta kasih persaudaraan umatMu dalam persatuand
Dengan Bapa Suci... dan Bapa Uskup kami... serta rohaniwan semuanya.

---------------------------------------------------

Selamatkanlah putraMu (putriMu) yang (pada hari ini/telah) Kau panggil menhadap hadiratMu.
Dia telah meninggal seperti Kristus; maka perkenankanlah pula ia ikut bangkit bersama Kristus.

---------------------------------------------------

Selamatkanlah (pula) saudara-saudari kami, kaum beriman, dan semua orang lain yang telah meninggal dunia.
Berikanlah istirahat kekal kepada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus.
Kasihanilah dan sambutlan mereka dalam pangkuanMu.
Kami semua mohon belas kasihanMu, ya Bapa.
Supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi,
Bersama Santa Maria, perawan dan bunda Allah,
Bersama para rasul dan semua orang kudus, yang hidup dalam cintaMu.
Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau.
Dengan perantaraan Kristus, dan bersama Dia, serta bersatu dalam Roh Kudus,
Kami menyampaikan kepadaMu, Allah Bapa yang mahakuasa,
Segala hormat dan pujian, kini dan sepanjang segala masa. Amin.

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

KOMUNI

Bapa Kami

Atas pentunjuk Penyelamat kita, dasn menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga
Dimuliakanlah namaMu
Datanglah kerajaanMu
Jadilah kehendakMu
Di atas bumi seperti di dalam surga
Berilah kami rejeki pada hari ini
Dan ampunilah kesalahan kami
Seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami
Jangan masukkan kami dalam cobaan
Tapi bebaskan kami dari yang jahat
Sebab Tuhanlah raja yang mulia dan berkuasa
Untuk selama-lamanya.
Amin.

Doa Damai

Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami.
Tetapi perhatikanlah iman gerjaMu,
Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun
Sesuai dengan kehendakMu
Sebab Engkaulah pengantara kami,
Kini dan sepanjang masa,
Amin.

Salam Damai

(Semoga) damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita.
Sekarang dan selama-lamanya.

Pemecahan Roti

Anakdomba Allah
Anakdomba Allah yang menghapus dosa dunia kasihanilah kami
Anakdomba Allah yang menghapus dosa dunia kasihanilah kami
Anakdomba Allah yang menghapus dosa dunia berilah kami damai.

Inilah Anakdomba Allah yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuanNya
Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya.
Tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.

Komuni

Tubuh Kristus
Amin .

Doa Penutup

... Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
Amin.

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

Pengumuman

Berkat
Marilah kita memohon berkat Tuhan...
Tuhan beserta kita
Sekarang dan selama-lamanya
Semoga kita sekilian dilimpahi berkat oleh Allah yang mahakuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus
Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini Perayaan Ekaristi sudah selesai.
Syukur kepada Allah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используются технологии uCoz