Swedish

Mдssans ordinarium

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

ING≈NGSPSALM

Alla stеr.

HƒLSNINGSORD

Prдsten gеr med sina assistenter till altaret och visar det sin vцrdnad. Han kysser altaret och kan incensera det. Sedan sдger han:

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Amen.

Vеr Herres Jesu Kristi nеd, Guds kдrlek och den helige Andes delaktighet vare med er alla.

Och med din ande.

eller:

Herren vare med er.

Och med din ande.

eller:

Nеd och frid frеn Gud, vеr Fader, och Herren Jesus Kristus vare med er alla.

Lovad vare vеr Herres Jesu Kristi Gud och Fader.

Biskopen:

Frid vare med er.

Och med din ande.

Prдsten eller assistenten kan med nеgra ord inleda dagens mдssa.

SYNDABEKƒNNELSE

Lеt oss besinna oss och bekдnna vеr synd och skuld, sе att vi rдtt kan fira de heliga mysterierna.

eller:

Innan vi firar Herrens еminnelse, lеt oss besinna oss och bekдnna, att vi дr syndare.

Bцn under tystnad:

Jag bekдnner infцr Gud allsmдktig och er alla, att jag har syndat i tankar och ord, gдrningar och underlеtelse.

Man slеr sig fцr brцstet.

Detta дr min skuld, min stora skuld.

Dдrfцr ber jag den saliga jungfrun Maria, Guds дnglar och helgon och er alla att be fцr mig till Herren, vеr Gud.

Gud allsmдktig fцrlеte oss vеra synder i sin stora barmhдrtighet och fцre oss till det eviga livet.

Amen.

eller:

Innan vi lyssnar till Guds ord och firar Kristi offer, lеt oss be Gud om fцrlеtelse fцr vеra synder.

eller:

Lеt oss infцr Gud och kyrkan bekдnna vеr skuld, sе att vi rдtt kan fira hans еminnelse.

Bцn under tystnad.

Var oss nеdig, Herre.

Ty vi har syndat mot dig.

Herre, lеt oss se din nеd.

Och ge oss din frдlsning.

Gud allsmдktig fцrlеte oss vеra synder i sin stora barmhдrtighet och fцre oss till det eviga livet.

eller:

Mе Gud allsmдktig och barmhдrtig ge oss nеd, befrielse och fцrlеtelse fцr vеra synder.

Amen.

eller:

Lеt oss i bцrjan av denna mдssa besinna oss och be Herren fцrbarma sig цver oss.

Bцn under tystnad.

Du som blev sдnd att hela och frдlsa dem som har ett fцrkrossat hjдrta: Herre, fцrbarma dig.

Herre, fцrbarma dig.

Du som kom fцr att uppsцka och befria alla syndare: Kristus, fцrbarma dig.

Kristus, fцrbarma dig.

Du som sitter pе Faderns hцgra sida och fцr vеr talan infцr honom: Herre, fцrbarma dig.

Herre, fцrbarma dig.

Gud allsmдktig fцrlеte oss vеra synder i sin stora barmhдrtighet och fцre oss till det eviga livet.

eller:

Mе Herren fцrbarma sig цver oss och utplеna vеra synder, sе att vi med rent hjдrta kan fira detta heliga mysterium.

Amen.

"Herre, fцrbarma dig" bortfaller, om syndabekдnnelsen har lдsts i en form, som redan innehеller denna bцn.

Herre, fцrbarma dig.

Herre, fцrbarma dig.

Kristus, fцrbarma dig.

Kristus, fцrbarma dig.

Herre, fцrbarma dig.

Herre, fцrbarma dig.

Nдr sе дr fцreskrivet lдses eller sjunges denna hymn.

LOVS≈NG

ƒra vare Gud i hцjden och frid pе jorden еt mдnniskor som har hans vдlbehag.
Vi lovar dig, vi vдlsignar dig, vi tillber dig, vi prisar och дrar dig. Vi tackar dig fцr din stora hдrlighet.
Herre Gud, himmelske konung, Gud Fader allsmдktig. Herre, Guds enfцdde Son, Jesus Kristus.
Herre Gud, Guds lamm, Faderns Son, du som borttager vдrldens synder, fцrbarma dig цver oss.
Du som borttager vдrldens synder, tag emot vеr bцn.
Du som sitter pе Faderns hцgra sida, fцrbarma dig цver oss.
Ty du allena дr helig, du allena Herre, du allena den hцgste,
Jesus Kristus, med den helige Ande, i Guds Faderns hдrlighet.

Amen.

KOLLEKTB÷N

Lеt oss bedja.

Bцn under tystnad.

Amen.

Alla sдtter sig.

LƒSNING

Lektorn lдser den fцrsta lдsningen. Lдsningen avslutas med:

Sе lyder Herrens ord.

Gud, vi tackar dig.

PSALTARPSALM

ANDRA LƒSNINGEN

Om en annan lдsning fцrekommer, lдser lektorn den.

Lдsningen avslutas med:

Sе lyder Herrens ord.

Gud, vi tackar dig.

Alla stеr.

Evangeliet fцregеs av Halleluja med еtfцljande vers, eller av annan sеng.

Prдsten kan lдgga rцkelse i rцkelsekaret.

EVANGELIUM

Om en diakon fцrkunnar evangeliet ber han fцrst om prдstens vдlsignelse.

Fader, vдlsigna mig.

Mе Herren rena ditt hjдrta och dina lдppar, sе att du rдtt fцrkunnar hans heliga evangelium. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Amen.

Om prдsten sjдlv fцrkunnar evangeliet ber han tyst:

Herre, rena mitt hjдrta och mina lдppar, sе att jag rдtt fцrkunnar ditt heliga evangelium.

Herren vare med er.

Och med din ande.

Fцrsamlingen gцr korstecknet цver pannan, munnen och hjдrtat.

Det heliga evangeliet enligt N.

ƒra vare dig, Herre.

Evangelieboken kan incenseras.

Evangeliet avslutas med:

Sе lyder det heliga evangeliet.

Lovad vare du, Kristus.

Prдsten (diakonen) kysser evangelieboken och sдger tyst:

Mе ditt ord, Herre, utplеna vеra synder.

Alla sдtter sig.

PREDIKAN

TROSBEKƒNNELSE

Jag tror pе en Gud, allsmдktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt дr.

Och pе en Herre, Jesus Kristus, Guds enfцdde Son, fцdd av Fadern fцre all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, fцdd och icke skapad, av samma vдsen som Fadern, pе honom genom vilken allting дr skapat;

som fцr oss mдnniskor och fцr vеr frдlsnings skull har nedstigit frеn himmelen.

Alla bugar sig.

Och han har antagit kцtt genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit mдnniska.

Han har ock blivit korsfдst fцr oss under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven. Pе tredje dagen har han uppstеtt efter skrifterna och uppstigit till himmelen. Han sitter pе Faderns hцgra sida och skall igenkomma i hдrlighet fцr att dцma levande och dцda, och pе hans rike skall icke vara nеgon дnde. Och pе den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgеr av Fadern och Sonen, som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och fцrhдrligas, och som har talat genom profeterna. Och pе en, helig, katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekдnner ett dop till syndernas fцrlеtelse och fцrvдntar de dцdas uppstеndelse och den kommande vдrldens liv.

Amen.

KYRKANS ALLMƒNNA F÷RB÷N

Alla sдtter sig.

Fцr att uttrycka fцrsamlingens aktiva deltagande kan offergеvorna frambдras av nеgra ur fцrsamlingen. Kollekt kan upptagas och bдras fram.

OFFERG≈VORNAS TILLREDELSE

Prдsten lyfter patenen med brцdet och ber:

Vдlsignad дr du, Herre, vдrldsalltets Gud, ty i din givmildhet ger du oss det brцd, som vi frambдr till dig. Av jordens frukt och mдnniskans arbete bereder du oss livets brцd.

Vдlsignad vare Gud i evighet.

Prдsten (diakonen) hдller vin och litet vatten i kalken och ber tyst:

Som vattnet blandar sig med vinet, sе mе han som antog vеr mдnskliga natur fцrena oss med sig och ge oss del av sin gudomliga natur.

Prдsten lyfter kalken och ber:

Vдlsignad дr du, Herre, vдrldsalltets Gud, ty i din godhet ger du oss det vin som vi frambдr till dig. Av vinrankans frukt och mдnniskans arbete bereder du еt oss frдlsningens kalk.

Vдlsignad vare Gud i evighet.

Bцjd infцr altaret ber prдsten tyst:

Herre, infцr ditt ansikte ber vi med цdmjukt sinne och fцrkrossat hjдrta: tag emot oss och lеt det offer som vi frambдr i dag bli dig till behag.

Om rцkelse anvдnds i mдssan, incenserar prдsten offergеvorna och altaret. Diakonen eller en ministrant incenserar sedan prдsten och fцrsamlingen.

Prдsten tvдttar sina hдnder och sдger:

Tvе mig, Herre, frеn min missgдrning, och rena mig frеn min synd.

Bed att mitt och ert offer blir vдlbehagligt infцr Gud Fader allsmдktig.

Mе Herren taga emot offret ur dina hдnder till sitt namns pris och дra, till gagn fцr oss och fцr hela hans heliga kyrka.

B÷N ÷VER OFFERG≈VORNA

Amen.

Alla stеr.

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

DEN EUKARISTISKA B÷NEN

Herren vare med er.

Och med din ande.

Upplyft era hjдrtan.

Vi har upplyft dem till Herren.

Lеt oss tacka och lova Herren, vеr Gud.

Det дr tillbцrligt och rдtt.

Prдsten sjunger eller lдser dagens prefation.

Vid prefationens slut sjunger eller lдser prдsten tillsammans med fцrsamlingen:

Helig, helig, helig дr Herren Gud Sebaot. Himlarna och jorden дr fulla av din hдrlighet. Hosianna i hцjden. Vдlsignad vare han, som kommer i Herrens namn. Hosianna i hцjden.

Alla knдbцjer.

F÷RSTA EUKARISTISKA B÷NEN ELLER DEN ROMERSKA KANON

De avsnitt eller ord som finns inom parentes kan utelдmnas.

Barmhдrtige Fader, vi bцnfaller dig цdmjukt genom din Son, vеr Herre Jesus Kristus: Tag emot och vдlsigna + dessa rena och heliga offergеvor. Vi frambдr dem fцr din heliga, katolska kyrka och ber dig att samla, leda och bevara henne i fred och enhet цver hela vеr jord. Vi frambдr dem fцr din tjдnare, pеven N., fцr vеr biskop N. och fцr alla som med dem vakar цver den sanna, katolska och apostoliska tron.

Bцn fцr de levande

Kom ihеg, Herre, dina tjдnare och tjдnarinnor N. och N.

Bцn under tystnad.

och alla som дr samlade kring detta altare. Du kдnner deras tro och hдngivenhet. Vi frambдr detta offer fцr dem, och sjдlva offrar de detta lovets offer fцr sig och alla de sina, fцr sin vдlgеng hдr i tiden och sin eviga frдlsning, och infriar sina lцften till dig, du evige, sanne och levande Gud.

Gemenskap med helgonen

Nдr sе дr fцreskrivet fеr bцrjan av denna bцn en annan lydelse.

I gemenskap med hela kyrkan kommer vi med vцrdnad ihеg den saliga jungfrun Maria, vеr Guds och Herres Jesu Kristi moder. Vi vцrdar дven den helige Josef, dina heliga apostlar och martyrer: Petrus och Paulus, Andreas, (Jakob och Johannes, Tomas, Jakob och Filippus, Bartolomeus och Matteus, Simon och Taddeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius och Chrysogonus, Johannes och Paulus, Cosmas och Damianus) och alla dina helgon. Se till deras liv och verk och hцr deras bцner fцr oss, sе att vi alltid fеr leva under ditt beskydd. (Genom Kristus, vеr Herre. Amen.)

Herre, se i nеd till den offergеva som vi, dina tjдnare, och hela din familj frambдr till dig.

Frеn pеskvakan t.o.m. andra pеsksцndagen:

- - дven fцr dem som du har pеnyttfцtt av vatten och helig Ande och givit fцrlеtelse fцr deras synder.

Lеt din frid rеda цver vеra dagar och rдdda oss undan den eviga fцrdцmelsen, sе att vi en gеng fеr rдknas bland dina utvalda. (Genom Kristus, vеr Herre. Amen.)

Vi ber dig, Gud: Tag emot och vдlsigna dessa offergеvor och fullkomna dem dig till behag, sе att de fцr oss blir din дlskade Sons, vеr Herres Jesu Kristi lekamen och blod.

Prдsten tar brцdet, lyfter det nеgot och sдger:

Aftonen fцre sitt lidande tog han brцdet i sina heliga hдnder, sеg upp mot himmelen till dig, Gud, sin allsmдktige Fader, prisade och tackade dig, brцt det och gav еt sina lдrjungar och sade:

TAG OCH ƒT HƒRAV ALLA. DETTA ƒR MIN LEKAMEN, SOM BLIR UTGIVEN F÷R ER.

Prдsten visar hostian fцr fцrsamlingen, knдbцjer, tar kalken och sдger:

Likasе tog han efter mеltiden vдlsignelsens kalk i sina heliga hдnder, prisade och tackade dig еter, gav еt sina lдrjungar och sade:

TAG OCH DRICK HƒRAV ALLA. DETTA ƒR MITT BLODS KALK, DET NYA OCH EVIGA F÷RBUNDETS BLOD, SOM BLIR UTGJUTET F÷R ER OCH F÷R DE M≈NGA TILL SYNDERNAS F÷RL≈TELSE. G÷R DETTA TILL MIN ≈MINNELSE.

Prдsten visar kalken fцr fцrsamlingen, knдbцjer och sдger:

Trons mysterium.

Din dцd fцrkunnar vi, Herre, och din uppstеndelse bekдnner vi, till dess du еterkommer i hдrlighet.

eller:

Detta дr trons mysterium.

Sе ofta vi дter detta brцd och dricker av kalken, fцrkunnar vi Herrens dцd till dess han kommer.

eller:

Frдlsningens mysterium.

Frдls oss, Herre, vдrldens Frдlsare. Genom din dцd och din uppstеndelse har du fцrlossat oss.

Dдrfцr, Herre, firar vi, dina tjдnare, och ditt heliga folk еminnelsen av Kristi, din Sons, vеr Herres, saliga lidande, av hans uppstеndelse frеn dцdsriket och hans дrorika himmelsfдrd. ≈t dig, дrans och hдrlighetens Gud, frambдr vi av de gеvor du sjдlv har givit ett rent och heligt, ett fullkomligt offer, det eviga livets brцd och den ofцrgдngliga frдlsningens kalk.

Se i nеd till detta offer och tag emot det i din godhet sе som du en gеng tog emot din rдttfдrdige tjдnare Abels gеvor, vеr fader Abrahams offer och din цversteprдst MelkiSВdeks heliga offergеvor.

Vi bцnfaller dig, allsmдktige Gud: sдnd din дngel att bдra fram detta offer pе ditt altare i himmelen infцr din Gudoms hдrlighet, och lеt oss alla, som hдr vid detta altare fеr del av din Sons heliga lekamen och blod, bli uppfyllda med all himmelsk nеd och vдlsignelse. (Genom Kristus, vеr Herre. Amen.)

Bцn fцr de dцda

Herre, kom дven ihеg dina tjдnare och tjдnarinnor (N. och N.), som tecknade med trons insegel gеtt fцre oss och nu insomnat i din frid.

Bцn under tystnad.

Herre, led dem och alla som vilar i Kristus in i vederkvickelsens, ljusets och fridens boning. (Genom Kristus, vеr Herre. Amen.)

Lеt дven oss, dina syndiga tjдnare, som hoppas pе din stora barmhдrtighet, fцrenas med dina apostlar och martyrer, med Johannes, Stefanus, Mattias och Barnabas (Ignatius, Alexander, Marcellinus och Petrus, Felicitas, Perpetua, Agata och Lucia, Agnes, Cecilia och Anastasia) och alla dina helgon. Upptag oss i deras gemenskap, du som inte dцmer efter fцrtjдnst utan fцrlеter i nеd.

Dдrom ber vi dig genom Kristus, vеr Herre, ty i honom skapar du nu och alltid dina gеvor; du helgar och levandegцr dem, vдlsignar och skдnker oss dem.

Prдsten lyfter patenen och kalken och sдger:

Genom honom och med honom och i honom tillkommer dig, Gud Fader allsmдktig, i den helige Andes enhet, all дra och hдrlighet frеn evighet till evighet.

Amen.

Hдrefter fцljer kommunionen.

ANDRA EUKARISTISKA B÷NEN

Alla stеr.

Herren vare med er.

Och med din ande.

Upplyft era hjдrtan.

Vi har upplyft dem till Herren.

Lеt oss tacka och lova Herren, vеr Gud.

Det дr tillbцrligt och rдtt.

Prдsten sjunger eller lдser prefationen.

Ja, sannerligen дr det tillbцrligt, rдtt och saligt att vi alltid och цverallt tackar och lovar dig, Herre, helige Fader, genom din дlskade Son, Jesus Kristus. Ty han дr ditt eviga Ord. Genom honom har du skapat allt. Han дr vеr Frдlsare som du sдnde fцr att befria oss. Han blev mдnniska genom den helige Ande och fцddes av jungfru Maria. Under sitt lidande strдckte han ut sina hдnder pе korset fцr att gцra dцden om intet och uppstеndelsen uppenbar. Sе fullgjorde han din vilja i allt och fцrvдrvade еt dig ett heligt folk. Dдrfцr prisar och fцrkunnar vi din hдrlighet tillsammans med alla дnglar och helgon:

Vid prefationens slut sjunger eller lдser prдsten tillsammans med fцrsamlingen:

Helig, helig, helig дr Herren Gud Sebaot. Himlarna och jorden дr fulla av din hдrlighet. Hosianna i hцjden. Vдlsignad vare han, som kommer i Herrens namn. Hosianna i hцjden.

Alla knдbцjer.

Ja, Herre, du дr i sanning helig och all helighets kдlla.

Under jul- och pеsktiden fеr denna bцn en annan lydelse.

Sдnd dдrfцr din helige Ande att helga dessa gеvor, sе att de fцr oss blir vеr Herres Jesu Kristi lekamen och + blod.

Prдsten tar brцdet, lyfter det nеgot och sдger:

I den natt dе han blev fцrrеdd och av fri vilja gick sitt lidande till mцtes tog han brцdet, tackade dig och brцt det, gav еt sina lдrjungar och sade:

TAG OCH ƒT HƒRAV ALLA. DETTA ƒR MIN LEKAMEN, SOM BLIR UTGIVEN F÷R ER.

Prдsten visar hostian fцr fцrsamlingen, knдbцjer, tar kalken och sдger:

Likasе tog han efter mеltiden kalken, tackade dig еter, gav еt sina lдrjungar och sade:

TAG OCH DRICK HƒRAV ALLA. DETTA ƒR MITT BLODS KALK, DET NYA OCH EVIGA F÷RBUNDETS BLOD, SOM BLIR UTGJUTET F÷R ER OCH F÷R DE M≈NGA TILL SYNDERNAS F÷RL≈TELSE. G÷R DETTA TILL MIN ≈MINNELSE.

Prдsten visar kalken fцr fцrsamlingen, knдbцjer och sдger:

Trons mysterium.

Din dцd fцrkunnar vi, Herre, och din uppstеndelse bekдnner vi, till dess du еterkommer i hдrlighet.

eller:

Detta дr trons mysterium.

Sе ofta vi дter detta brцd och dricker av kalken, fцrkunnar vi Herrens dцd till dess han kommer.

eller:

Frдlsningens mysterium.

Frдls oss, Herre, vдrldens Frдlsare. Genom din dцd och din uppstеndelse har du fцrlossat oss.

Herre, i еminnelse av din Sons dцd och uppstеndelse tackar vi dig och frambдr еt dig livets brцd och frдlsningens kalk, ty du har utvalt oss att stе infцr dig och tjдna dig.

Vi bцnfaller dig цdmjukt och ber att vi som fеr del av Kristi lekamen och blod mе fцrenas till ett genom den helige Ande.

Herre, tдnk i nеd pе din kyrka i hela vдrlden, pеven N., vеr biskop N. och alla kyrkans tjдnare, och fullkomna oss alla i kдrleken.

Kom дven ihеg vеra brцder och systrar som insomnat i hoppet om uppstеndelsen och alla som gеtt hдdan inneslutna i din barmhдrtighet. Lеt dem fе trдda fram infцr ditt ansiktes ljus.

Fцljande bцn kan tillдggas vid mдssor fцr avlidna:

Kom ihеg din tjдnare (tjдnarinna) N., som du (i dag) har kallat till dig frеn denna vдrld. Lеt honom (henne) som i dopet har dцtt med din Son дven fе uppstе med honom.

Fцrbarma dig цver oss alla, och lеt oss fе del i det eviga livet med den saliga jungfrun, Guds moder Maria, dina apostlar och alla heliga som tiderna igenom funnit nеd infцr dig, sе att vi med dem kan lovsjunga och fцrhдrliga dig genom Jesus Kristus, din Son.

Prдsten lyfter patenen och kalken och sдger:

Genom honom och med honom och i honom tillkommer dig, Gud Fader allsmдktig, i den helige Andes enhet, all дra och hдrlighet frеn evighet till evighet.

Amen.

Hдrefter fцljer kommunionen.

TREDJE EUKARISTISKA B÷NEN

Alla knдbцjer.

Ja, Herre, du дr i sanning helig, och med rдtta fцrkunnar hela skapelsen ditt lov, ty genom din Son, vеr Herre Jesus Kristus, och med den helige Andes kraft ger du liv еt allt och helgar allt. Genom alla tider samlar du еt dig ett folk, fцr att frеn solens uppgеng till dess nedgеng ett rent offer skall frambдras еt ditt namn.

Nдr sе дr fцreskrivet fеr bцrjan av denna bцn en annan lydelse.

Dдrfцr bцnfaller vi dig цdmjukt, Herre: Helga genom din Ande de gеvor som vi burit fram till ditt altare, sе att de blir din Sons, vеr Herres Jesu Kristi, lekamen och blod, ty pе hans uppdrag firar vi detta mysterium.

Prдsten tar brцdet, lyfter det nеgot och sдger:

I den natt dе han blev fцrrеdd tog han brцdet, vдlsignade och tackade dig, brцt det och gav еt sina lдrjungar och sade:

TAG OCH ƒT HƒRAV ALLA. DETTA ƒR MIN LEKAMEN, SOM BLIR UTGIVEN F÷R ER.

Prдsten visar hostian fцr fцrsamlingen, knдbцjer, tar kalken och sдger:

Likasе tog han efter mеltiden kalken, vдlsignade och tackade dig, gav еt sina lдrjungar och sade:

TAG OCH DRICK HƒRAV ALLA. DETTA ƒR MITT BLODS KALK, DET NYA OCH EVIGA F÷RBUNDETS BLOD, SOM BLIR UTGJUTET F÷R ER OCH F÷R DE M≈NGA TILL SYNDERNAS F÷RL≈TELSE. G÷R DETTA TILL MIN ≈MINNELSE.

Prдsten visar kalken fцr fцrsamlingen, knдbцjer och sдger:

Trons mysterium.

Din dцd fцrkunnar vi, Herre, och din uppstеndelse bekдnner vi, till dess du еterkommer i hдrlighet.

eller:

Detta дr trons mysterium.

Sе ofta vi дter detta brцd och dricker av kalken, fцrkunnar vi Herrens dцd till dess han kommer.

eller:

Frдlsningens mysterium.

Frдls oss, Herre, vдrldens Frдlsare. Genom din dцd och din uppstеndelse har du fцrlossat oss.

Herre, i еminnelse av din Sons lidande som frдlsar oss, av hans uppstеndelse frеn dцdsriket och hans дrorika himmelsfдrd och i vдntan pе hans еterkomst i hдrlighet tackar vi dig och frambдr еt dig detta levande och heliga offer.

Se i nеd till den gеva din kyrka frambдr, det offrade Lammet, som enligt din vilja fцrsonat oss med dig. Lеt oss mдttades med din Sons lekamen och blod bli uppfyllda av hans helige Ande och sе bli en kropp och en sjдl i Kristus.

Mе han fullkomna oss till en evig offergеva еt dig, sе att vi en gеng med dina utvalda fеr дrva ditt rike, med den saliga Jungfrun, Guds moder Maria, dina apostlar och martyrer (den helige/heliga N.) och alla dina helgon, som stдndigt kommer oss till hjдlp med sin fцrbцn infцr dig.

Vi ber dig, Herre: Lеt det offer som vi frambдr till vеr fцrsoning skдnka fred och vдlfдrd еt hela vдrlden. Bevara din kyrka i tron och kдrleken under hennes pilgrimsfдrd pе jorden. Styrk dina tjдnare: pеven N. och vеr biskop N., alla biskopar, prдster och diakoner och hela det folk som du har vunnit еt dig. Lyssna i nеd till oss, din familj, som hдr kommit samman infцr dig. Fader, fцrsamla i din barmhдrtighet alla dina skingrade barn pе vеr jord.

Under pеskoktaven eller i samband med dop kan tillfogas:

Kom ocksе ihеg dem, som i dag ( i denna pеskfest) blivit fцdda av vatten och helig Ande till nytt liv och som du fцrlеtit alla deras synder.

Vi ber дven fцr vеra avlidna brцder och systrar och fцr alla som lдmnat denna vдrld och funnit nеd infцr dig. Tag emot dem i ditt rike, dдr vi hoppas att tillsammans fцr evigt fе glдdjas еt din hдrlighet, genom Kristus, vеr Herre, ty i honom skдnker du oss alla goda gеvor.

I mдssor fцr avlidna kan i stдllet fцr den fцregеende bцnen sдgas:

Kom ihеg din tjдnare (tjдnarinna) N., som du (i dag) har kallat till dig frеn denna vдrld. Lеt honom (henne) som i dopet har dцtt med din Son дven fе uppstе med honom, nдr han en gеng kallar fram de dцda ur graven och sе fцrvandlar vеr fцrgдngliga kropp att den blir lik hans fцrklarade kropp. Vi ber дven fцr alla vеra avlidna brцder och systrar och fцr alla som lдmnat denna vдrld och funnit nеd infцr dig. Tag emot dem i ditt rike, dдr vi hoppas att tillsammans fцr evigt fе glдdjas еt din hдrlighet. Dдr skall du torka alla tеrar frеn vеra цgon och lеta oss se dig sеdan du дr. Sе skall vi vara dig lika i all evighet och oavlеtligen lovsjunga dig, genom Kristus, vеr Herre, ty i honom skдnker du oss alla goda gеvor.

Prдsten lyfter patenen och kalken och sдger:

Genom honom och med honom och i honom tillkommer dig, Gud Fader allsmдktig, i den helige Andes enhet, all дra och hдrlighet frеn evighet till evighet.

Amen.

Hдrefter fцljer kommunionen.

FJƒRDE EUKARISTISKA B÷NEN

Alla stеr.

Herren vare med er.

Och med din ande.

Upplyft era hjдrtan.

Vi har upplyft dem till Herren.

Lеt oss tacka och lova Herren, vеr Gud.

Det дr tillbцrligt och rдtt.

Prдsten sjunger eller lдser prefationen.

Ja, det дr tillbцrligt att tacka dig, helige Fader, det дr sannerligen rдtt att fцrhдrliga dig, ty du allena дr den sanne och levande Guden. Du дr fцre all tid och fцrblir i evighet, och du bor i ett ljus som ingen kan nalkas. Du allena дr god och livets kдlla, du som skapat himmel och jord fцr att mдtta allt levande med nеd och glдdja de mеnga med ditt ljus. Dдrfцr stеr otaliga skaror av дnglar infцr din tron och tjдnar dig dag och natt; de skеdar ditt ansiktes hдrlighet och upphцr aldrig att fцrhдrliga dig. Tillsammans med dem lovar дven vi ditt namn och genom oss hela skapelsen under himmelen, dе vi sjunger i jubel:

Vid prefationens slut sjunger eller lдser prдsten tillsammans med fцrsamlingen:

Helig, helig, helig дr Herren Gud Sebaot. Himlarna och jorden дr fulla av din hдrlighet. Hosianna i hцjden. Vдlsignad vare han, som kommer i Herrens namn. Hosianna i hцjden.

Alla knдbцjer.

Vi prisar och tackar dig, helige Fader, ty du дr stor och alla dina verk har du gjort i vishet och kдrlek. Du skapade mдnniskan till din avbild och lдmnade vдrlden i hennes vеrd, fцr att hon skulle rеda цver dina hдnders verk och tjдna endast dig, sin skapare. I sin olydnad svek hon din vдnskap och hemfцll еt dцden, men du lдmnade henne inte i dцdens vеld. I din barmhдrtighet kom du alla mдnniskor till hjдlp, fцr att de skulle sцka och finna dig. ≈ter och еter har du erbjudit mдnniskan ditt fцrbund och genom profeterna lдrt henne att hoppas pе frдlsningen. Och sе дlskade du vдrlden, helige Fader, att du, nдr tiden var inne, sдnde din ende Son fцr att rдdda oss. Han antog kцtt genom den helige Ande och fцddes av jungfrun Maria fцr att leva under mдnniskans villkor, lik oss i allt utom i synd. Han fцrkunnade frдlsningen fцr de fattiga, frihet fцr de fеngna och glдdje fцr de bedrцvade. Fцr att fullgцra dina rеdslut utgav han sig sjдlv i dцden, och nдr han uppstod frеn de dцda gjorde han dцdens makt om intet och fцrnyade livet. Och fцr att vi inte mer skulle leva fцr oss sjдlva utan fцr honom som dog och uppstod fцr oss sдnde han frеn dig, Fader, den helige Ande som en fцrsta gеva еt de troende att fullborda hans verk i vдrlden och fullkomna all helgelse.

Dдrfцr ber vi dig, Herre, att din helige Ande ocksе helgar dessa gеvor och gцr dem till vеr Herres Jesu Kristi lekamen och blod, sе att vi kan fira detta mysterium, som han sjдlv har givit oss som ett tecken pе sitt eviga fцrbund.

Nдr stunden var kommen fцr honom att fцrhдrligas av dig, helige Fader, gav han de sina, som han дlskat hдr i vдrlden, ett yttersta bevis pе sin kдrlek.

Prдsten tar brцdet, lyfter det nеgot och sдger:

Medan de hцll mеltid tog han brцdet, vдlsignade och brцt det, gav еt sina lдrjungar och sade:

TAG OCH ƒT HƒRAV ALLA. DETTA ƒR MIN LEKAMEN, SOM BLIR UTGIVEN F÷R ER.

Prдsten visar hostian fцr fцrsamlingen, knдbцjer, tar kalken och sдger:

Likasе tog han kalken med vinrankans frukt, tackade dig, gav еt sina lдrjungar och sade:

TAG OCH DRICK HƒRAV ALLA. DETTA ƒR MITT BLODS KALK, DET NYA OCH EVIGA F÷RBUNDETS BLOD, SOM BLIR UTGJUTET F÷R ER OCH F÷R DE M≈NGA TILL SYNDERNAS F÷RL≈TELSE. G÷R DETTA TILL MIN ≈MINNELSE.

Prдsten visar kalken fцr fцrsamlingen, knдbцjer och sдger:

Trons mysterium.

Din dцd fцrkunnar vi, Herre, och din uppstеndelse bekдnner vi, till dess du еterkommer i hдrlighet.

eller:

Detta дr trons mysterium.

Sе ofta vi дter detta brцd och dricker av kalken, fцrkunnar vi Herrens dцd till dess han kommer.

eller:

Frдlsningens mysterium.

Frдls oss, Herre, vдrldens Frдlsare. Genom din dцd och din uppstеndelse har du fцrlossat oss.

Herre, dе vi nu firar еminnelsen av vеr еterlцsning kommer vi ihеg Kristi dцd och hans nedstigande till dцdsriket och bekдnner hans uppstеndelse och himmelsfдrd, och medan vi vдntar pе hans еterkomst i hдrlighet frambдr vi till dig hans lekamen och blod som ett offer, dig till behag och vдrlden till frдlsning.

Herre, se i nеd till den offergеva som du sjдlv har berett еt din kyrka. Lеt i din godhet alla som fеr del av detta brцd och denna kalk genom den helige Ande fцrenas till en enda kropp och sе bli en levande offergеva i Kristus till din hдrlighets lov och pris.

Kom ihеg, Herre, alla fцr vilka vi frambдr detta offer till dig: din tjдnare, pеven N., vеr biskop N. och alla kyrkans biskopar, alla prдster och diakoner, oss som дr samlade hдr, vеr fцrsamling och hela ditt folk, ja, alla som sцker dig med uppriktigt hjдrta.

Kom дven ihеg dem som gеtt hдdan i Kristi frid och alla avlidna, vilkas tro du ensam kдnner.

Fader, lеt oss alla i din godhet vinna himmelens arvedel tillsammans med den saliga Jungfrun, Guds moder Maria, med alla apostlar och helgon i ditt rike, dдr vi med hela skapelsen, befriad frеn synd och dцd, skall fцrhдrliga dig genom Kristus, vеr Herre, genom vilken du skдnker vдrlden alla goda gеvor.

Prдsten lyfter patenen och kalken och sдger:

Genom honom och med honom och i honom tillkommer dig, Gud Fader allsmдktig, i den helige Andes enhet, all дra och hдrlighet frеn evighet till evighet.

Amen.

Alla stеr.

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

KOMMUNIONEN

Lеt oss nu alla bedja sе som vеr Herre Jesus Kristus sjдlv har lдrt oss:

eller:

Pе Herrens bud och vдgledda av hans ord vеgar vi sдga:

eller:

Vi har tagit emot Anden, som gцr oss till Guds barn. Dдrfцr ber vi:

eller:

Vi kallas Guds barn och som sеdana ber vi fцrtrцstansfullt:

Fader vеr, som дr i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja sеsom i himmelen sе ock pе jorden. Vеrt dagliga brцd giv oss i dag. Och fцrlеt oss vеra skulder, sеsom och vi fцrlеta dem oss skyldiga дro. Och inled oss icke i frestelse, utan frдls oss ifrеn ondo.

Ja, frдls oss, Herre, frеn allt ont, och ge oss fred i vеra dagar. Bistе oss i din godhet, bevara oss frеn synd och gцr oss trygga i all oro, medan vi lever i hoppet om saligheten och vдntar pе vеr frдlsares Jesu Kristi еterkomst.

Ty riket дr ditt och makten och hдrligheten i evighet.

Fridsbцn och -hдlsning

Nдr sе дr fцreskrivet kan bцrjan av denna bцn fе en annan lydelse.

Herre Jesus Kristus, du som sade till dina apostlar: Frid lдmnar jag efter mig еt er, min frid ger jag er, vi ber dig: Se inte till vеra synder utan till din kyrkas tro, och ge henne frid och enhet efter din vilja. Du som lever och rеder frеn evighet till evighet.

Amen.

Herrens frid vare alltid med er.

Och med din ande.

Prдsten eller diakonen kan uppmana:

Lеt oss ge varandra fridshдlsningen.

Brцdets brytande

Prдsten bryter hostian och lдgger en del i kalken. Han sдger tyst:

Mе vеr Herres Jesu Kristi lekamen och blod, fцrenade i denna kalk, bevara oss till det eviga livet.

Under tiden sjungs eller sдgs:

Guds lamm, som borttager vдrldens synder, fцrbarma dig цver oss.

Guds lamm, som borttager vдrldens synder, fцrbarma dig цver oss.

Guds lamm, som borttager vдrldens synder, giv oss din frid.

Prдsten vдlsignar den lekman som skall assistera vid kommunionutdelningen:

Vдlsigne + dig Gud att utdela Kristi lekamen (blod) еt dina brцder.

Kommunionen

Prдsten ber tyst:

Herre Jesus Kristus, du den levande Gudens Son, enligt Faderns vilja och i Andens kraft har du genom din dцd givit vдrlden liv. Frдls mig genom din lekamen och ditt blod frеn synd och allt ont. Lеt mig troget hеlla dina bud och aldrig nеgonsin skiljas frеn dig.

eller:

Herre Jesus Kristus, jag tar emot din lekamen och ditt blod. Lеt inte detta bli mig till dom och fцrkastelse utan till beskydd och lдkedom fцr kropp och sjдl.

Prдsten lyfter hostian och sдger:

Se Guds lamm, som borttager vдrldens synder.

Prдsten kan tillдgga:

Saliga de som blivit kallade till Lammets mеltid.

eller:

Smaka och se att Herren дr god.

eller:

Den som дter detta brцd och dricker ur denna kalk, han skall leva i evighet.

Gemensamt med fцrsamlingen sдger prдsten:

Herre, jag дr icke vдrdig att du gеr in under mitt tak, men sдg blott ett ord, sе blir jag helad.

Prдsten mottar Kristi lekamen:

Kristi lekamen bevare mig till det eviga livet.

Prдsten mottar Kristi blod:

Kristi blod bevare mig till det eviga livet.

KOMMUNIONPSALMEN

Kommunikanterna kommer till altaret. Prдsten eller diakonen sдger till var och en:

Kristi lekamen.

Amen.

Kristi blod.

Amen.

Prдsten eller diakonen rengцr patenen och kalken och ber tyst:

Herre, lеt det som vi undfеtt med munnen mottagas i ett rent hjдrta, och mе denna timliga gеva lдnda oss till evig lдkedom.

Sedan fцljer en stunds tyst bцn eller en lovsеng.

Alla stеr.

B÷N EFTER KOMMUNIONEN

Lеt oss bedja.

Amen.

Fцre vдlsignelsen kan eventuella meddelanden lдmnas.

Introductory Rites Liturgy of the Eucharist Communion Rite Concluding Rite

SLUTLITURGI

Herren vare med er.

Och med din ande.

Vдlsigne er Gud allsmдktig, Fadern och Sonen + och den helige Ande.

Amen.

Biskopen vдlsignar med orden:

Vдlsignat vare Herrens namn.

Frеn nu och till evig tid.

Vеr hjдlp дr i Herrens namn.

Hans som har skapat himmel och jord.

Vдlsigne er Gud allsmдktig, + Fadern och + Sonen och den + helige Ande.

Amen.

Prдsten eller diakonen sдger:

Gе i Herrens frid.

Gud, vi tackar dig.

Prдsten kysser altaret. Sedan han med sina assistenter visat det sin vцrdnad, еtervдnder han till sakristian.

Om annan liturgisk handling omedelbart fцljer utelдmnas sluthдlsningen. _

Используются технологии uCoz