rano – утром

рано – wcześnie

razowy – ржаной

разовый – jednorazowy

rejestracja – 1) регистрация, учёт 2) регистратура 3) (tablica rejestracyjna samochodu) автомобильный номер

регистрация – 1) rejestracja 2) (прописка) meldunek, zameldowanie

restauracja – 1) ресторан 2) реставрация

реставрацияkonserwacja, restauracja 

rezon – самоуверенность

резон – racja, dowód

robotnik – рабочий

работник – pracownik

rodzina – семья

родина – ojczyzna

rok – год

рок – los

romans – 1) роман (związek) 2) роман (лит.)

романс – pieśń liryczna

rosół – 1) бульон, навар 2) рассол

рассол – 1) rosół solny, zalewa solna 2) solanka (спец.)

rota – текст присяги

рота – kompania

rozebrać się – раздеться

разобраться – zorientować się etc

rozkaz – приказ

рассказ – opowieść

rozkazać – приказать

рассказать – opowiedzieć

rozliczać się – 1) рассчитываться 2) отдавать отчет

различаться – rozróżniać się

rozprawa – заседание,

разбирательство, слушание

расправа – rozprawa, bójka, rozprawienie się (z kimś)

ruszyć – тронуть, шевельнуть

рушить – niszczyć, rujnować

rym – рифма

Рим – Rzym

rys – 1) черта (лица) 2) штрих, деталь

рис – ryż

rzecz – вещь

речь – mowa

rzeźba – скульптура

резьба – 1) snycerka 2) rzeźba 3) gwint

rzutki – подвижный, живой

жуткий – straszny, okropny

sad – фруктовый сад

сад – ogród

ser – 1) сыр 2) творог

 

sinica – синюха (посинение кожи)

синица – sikora

skala – масштаб, шкала

скала – skała

skandal – безобразие, скандал

скандал – awantura, skandal

skarb – сокровище

скарб – graty, sprzęty domowe

sklep – магазин

склеп – grobowiec, krypta

skład – 1) склад 2) состав

склад – 1) skład, magazyn 2) budowa, tryb etc

skoro – как только, если уж

скоро – szybko, wkrótce

skory (do) – склонный (к), скорый (на)

скорый – szybki etc, pospieszny (pociąg)

skot – бронетранспортер (SKOT, (Střední Kolový Obrněný Transportér – чеш.)

скот – bydło

skrupuł – 1) сомнение (~y – угрызения совести) 2) скрупул (мед.)

скрупул – skrupuł

skryty – 1) тайный 2) скрытный

скрытый – ukryty

skulić – поджать (хвост)

скулить – skomleć

skupić – 1) скупить 2) сосредоточить

 

słony – соленый

слоны – słonie (от słoń)

słownie – словами, прописью

словно – jakby, jak, niby

smutny – грустный

смутный – niejasny, niewyraźny, burzliwy, niespokojny

sód – натрий

суд – sąd

spasać – скармливать

спасать – ratować, ocalać

spiker – 1) диктор 2) спикер (в Англии)

спикер (рус. новояз.) – marszałek, przewodniczący

spisek – заговор

список – spis, wykaz

sposobność – благоприятный случай, возможность

способность – zdolność

spotykać się – встречаться

спотыкаться – potykać się

sprawa – дело

справа – na prawo, z prawej strony

sprzątać – убирать, прибирать

спрятать – zachować

ssać – сосать

сцать (вульг.) – szczać

stać – стоять

стать – stać się

stancja – 1) пансион 2) комната

станция – stacja 

stół – стол

стул – krzesło

straż (fem) – стража

страж (masc) – strażnik, wartownik

strażnica – 1) сторожевая вышка 2) пограничная застава

 

stroiciel – настройщик

строитель – budowniczy

stroić – 1) наряжать 2) настраивать

строить – budować

strona – 1) сторона 2) страница

 

strój – убор, наряд

строй (разн.) – ustrój, szereg, szyk

stróż – 1) сторож 2) дворник

 

strzelba – ружье

стрельба – strzelanie

sunąć – двинуть

cунуть – wsunąć, wsadzić, włożyć

surowy – 1) сырой, необработанный 2) строгий, суровый

 

szaber – мародерство

шабер – skrobak

szanowny – уважаемый

сановный – utytułowany, dostojny

szczegół – подробность, деталь, тонкость

щегол - szczygieł

szczeka – лает (szczekać)

щека – policzek

szczęka – челюсть

щека – policzek

szczyt – верх, вершина etc

щит – tarcza

szpon – коготь

шпон – okleina, fornir

sztuka – 1) искусство 2) пьеса 3) штука

 

szyk – 1) порядок 2) шик

 

szyna – рельс

шина – opona

 

Используются технологии uCoz